skipToContentskipToFooter

Douane en bedrijfsleven gaan gezamenlijk huidige noodprocedure bekijken

17-08-2022 Het bedrijfsleven doet een dringende oproep aan staatssecretaris Aukje de Vries om de (ver)storingen van de douanesystemen op korte termijn op te lossen. Samen met de douane gaat het de huidige noodprocedure bekijken. Daarom roept evofenedex bedrijven op om knelpunten met ons te delen.

Op 10 augustus vond een ingelast overleg plaats van het Overleg Douane Bedrijfsleven-IT. Daar is een update gegeven over de (ver)storingen van de douanesystemen in de afgelopen periode. De problemen liggen niet bij het aangiftesysteem AGS, maar bij de raakvlaksystemen met de andere processen/systemen van de douane die gebruikmaken van dezelfde infrastructuur als de Belastingdienst.

Uitval systemen

De douane begrijpt volledig dat het bedrijfsleven hiervan grote hinder ondervindt. Daarom heeft de douane beheersmaatregelen genomen om de eigen processen/systemen robuuster te maken, maar de dienst kan niet uitsluiten dat (ver)storingen opnieuw optreden. De afgelopen dagen vertonen systemen minder uitval.

Knelpunten oplossen

Naar aanleiding hiervan doet het bedrijfsleven (evofenedex, VNO-NCW Nederland, Fenex, TLN, VNTO en VNC) een dringende oproep aan staatssecretaris De Vries om deze (ver)storingen op korte termijn op te lossen. Verder is afgesproken dat de douane en het bedrijfsleven gezamenlijk de huidige noodprocedure bekijken, om de eventuele knelpunten op te lossen en/of alternatieve werkwijzen mogelijk te maken die minder belastend zijn. 

Oproep

evofenedex roept bedrijven op om de knelpunten waar zij tegen aanlopen als de noodprocedure wordt ingeroepen, met ons te delen. Denk hierbij aan: de tijd die gaat zitten in de benodigde handelingen voor noodprocedure en de communicatie en afstemming met ketenpartners zoals logistiek dienstverleners, de contacten met douane en andere inspectiediensten. Ook kun je denken aan de tijd tot de daadwerkelijke toestemming voor wegvoering, gevolgen voor productie, commercie en chauffeurs. En aan de administratieve afhandeling en digitale nabewerking van de aangiftes van de zendingen die onder noodprocedure zijn vertrokken, zodat de informatie in de systemen weer klopt.

Stuur je feedback uiterlijk 26 augustus naar [email protected] (t.a.v. Patrick Bergen). 

Nieuwe werkgroep

De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt binnen een nieuw te formeren werkgroep onder het ODB-IT. De douane wil deze werkgroep begin september starten. Het is ook mogelijk om in deze nieuwe werkgroep te participeren. Stuur hiervoor een bericht naar [email protected] (t.a.v. Patrick Bergen).