skipToContentskipToFooter

Maximale leegruimteratio en verbod op bepaalde verpakkingen

29-04-2024 Het Europees Parlement heeft onlangs zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe Europese verpakkingsverordening. Hierin staan maatregelen om verpakkingen duurzamer te maken. 

Het Europees Parlement heeft vorige week ingestemd met een Europese verpakkingsverordening. De nieuwe Europese wet heeft onder meer als doel om de groeiende hoeveelheid afval te verminderen en een circulaire economie te stimuleren.

Regels voor reductie en leegruimteratio

De regels omvatten doelstellingen voor de vermindering van verpakkingen. Zo moet de hoeveelheid verpakkingen met 5 procent gedaald zijn tegen 2030, 10 procent tegen 2035 en 15 procent tegen 2040. De EU-landen moeten vooral de hoeveelheid plastic verpakkingsafval terugdringen.

Om onnodige verpakkingen te verminderen, zal voor groeps-, transport- en e-commerceverpakkingen een maximale leegruimteratio van 50 procent gelden. Fabrikanten en importeurs moeten er verder voor zorgen dat het gewicht en het volume van de verpakkingen tot een minimum worden beperkt.

Verbod voor eenmalig gebruik

Vanaf 1 januari 2030 zijn bepaalde soorten plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik verboden. Denk hierbij aan verpakkingen voor onbewerkte verse groenten en fruit, verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken die worden afgevuld en geconsumeerd in cafés en restaurants. Ook komt er een verbod op verpakkingen voor individuele porties (voor bijvoorbeeld specerijen, sauzen, creamer, suiker) , accommodatieminiatuurverpakkingen voor toiletartikelen en zeer lichtgewicht plastic draagtassen (minder dan 15 micron).

Daarnaast komt er volgens de huidige tekst van de verordening een verbod op het gebruik van ‘forever chemicaliën’ (per- en polygefluoreerde alkylstoffen of PFAS’s) boven bepaalde drempels in verpakkingen die met voedsel in contact komen.

Hergebruik en navullen stimuleren

Er komen ook doelstellingen voor hergebruik voor het jaar 2030 rond verpakkingen van alcoholische en niet-alcoholische dranken (behalve onder meer melk, wijn en gearomatiseerde wijn, sterke drank), transport- en verkoopverpakkingen en groepsverpakkingen. De lidstaten kunnen onder bepaalde voorwaarden een afwijking van 5 jaar van de vereisten toestaan.

Recyclebare verpakkingen

Volgens de nieuwe regels moeten alle verpakkingen (behalve lichtgewicht hout, kurk, textiel, rubber, keramiek, porselein en was) recyclebaar zijn door aan strikte criteria te voldoen. Verder zijn er minimale doelstellingen voor gerecyclede inhoud voor plastic verpakkingen en minimale recyclingdoelstellingen per gewicht van verpakkingsafval.

Parlementslid Frédérique Ries: “Voor het eerst in een milieuwet stelt de EU doelen om verpakkingen te verminderen, ongeacht het gebruikte materiaal. De nieuwe regels bevorderen innovatie en omvatten vrijstellingen voor micro-ondernemingen (…). We roepen nu alle industriële sectoren, EU-landen en consumenten op om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen overtollige verpakkingen.”

Volgende stap

De Raad moet de overeenkomst formeel nog goedkeuren voordat de verordening rechtstreeks in werking kan treden.