skipToContentskipToFooter

Tijdelijke uitvoer, hoe doe je dat?

04-02-2018 Het komt regelmatig voor dat goederen de Europese Unie verlaten en later weer terugkeren. Weet je van te voren al dat goederen na een bepaalde periode terugkomen, dan zijn er verschillende douane-technische mogelijkheden om te voorkomen dat je invoerrechten moet betalen en onnodig administratiewerk op je afroept.

Om te vermijden dat je voor je goederen eerst een uitvoeraangifte moet doen en later weer een invoeraangifte (en waarschijnlijk invoerrechten moet betalen) kun je goederen voor tijdelijke uitvoer aangeven. Dit kan op twee manieren:

 • Door een (tijdelijke) uitvoeraangifte te doen;
 • Door een Carnet ATA (of ATA-carnet) aan te vragen.

Om bij tijdelijke uitvoer oponthoud en administratieve rompslomp aan de grens te beperken, kun je in veel landen buiten de EU gebruik maken van een Carnet ATA. Dit internationale douanedocument kun je in Nederland aanvragen bij de Kamer van Koophandel.

Het grote voordeel bij het gebruik van een Carnet ATA is dat je bij de tijdelijke invoer en de wederuitvoer in het land waar de goederen verblijven ditzelfde document bij de douane aldaar kunt overleggen. Bezoek je diverse landen met goederen dan kan dit Carnet ATA zelfs in al deze landen worden gebruikt, en hoef je niet steeds verschillende documenten te laten maken!

Het carnet ATA biedt de gebruiker de volgende voordelen:

 • Het carnet ATA wordt in alle verdragsdeelnemende landen aanvaard en kan dus in de verschillende landen die deelnemen aan de ATA-overeenkomst, achtereenvolgens worden gebruikt. Het vereenvoudigt daarmee de douaneprocedures in de landen van uitvoer, tijdelijke invoer en wederinvoer. Er hoeven nergens invoerbelastingen te worden betaald.
 • Als gevolg van het systeem van wederzijdse aanvaarding van de aansprakelijkheid, hoeft geen zekerheid te worden gesteld bij tijdelijke invoer en vervoer van de goederen waarop het carnet betrekking heeft.
 • Omdat de Kamer van Koophandel garant staat voor een douaneschuld, hoeft de houder van het carnet bij het doen van een aangifte geen zekerheid bij de douane te stellen.

Wat kost een ATA-carnet?

Je betaalt ongeveer € 200,- aan administratiekosten voor een Carnet ATA.

Hoe werkt een ATA-carnet?

Het ATA-carnet bevat een aantal strookjes/bladen voor douanestempels die je ontvangt bij uitvoer, invoer, wederuitvoer en wederinvoer. De buitenlandse douane kan op die manier zien of je goederen het land weer verlaten hebben.

De volledige procedure verloopt als volgt:

 1. Vraag het ATA (tijdig!) aan bij de KvK via het aanvraagformulier op www.e-ata.nl;
 2. Volg de invulinstructie nauwgezet;
 3. Laat het ATA geldig maken door de douane bij een bevoegd douanekantoor;
 4. Meld het bij het douanekantoor van uitgang (b.v. Schiphol);
 5. Meld het bij douane in het land van tijdelijke invoer en laat het hier aftekenen;
 6. Meld het bij douanekantoor van wederuitvoer;
 7. Meld het bij douane EU-land van wederinvoer (b.v. Schiphol);
 8. Lever het complete ATA in bij de KvK, binnen de geldigheid, daarna volgt vrijgave van de borg.

Geldigheid ATA-carnet

Met een ATA-carnet kun je één jaar lang bepaalde goederen onbeperkt in-, uit- en doorvoeren. Het carnet is geldig in de landen van de ATA-conventie. Indien je bij voorbaat weet dat goederen langer dan één jaar buiten de EU gaan verblijven dan is het beter om geen ATA-carnet te gebruiken. Het kan dan een optie zijn om bijvoorbeeld een gewone aangifte ten uitvoer voor deze goederen te maken en deze dan later bij wederinvoer via de regeling terugkerende goederen weer in het vrije verkeer van de EU te brengen. Mits hiervoor de juiste aangifte wordt gedaan met vermelding van de juiste codes én je kunt aantonen dat dit dezelfde goederen zijn die je eerder hebt uitgevoerd dan zal de douane vrijstelling van invoerrechten verlenen. De termijn die hiervoor van toepassing is, is drie jaar.

Voorwaarden tijdelijke uitvoer

Goederen bedoeld voor tijdelijke uitvoer mogen niet bestemd zijn voor privégebruik. Verder mag er aan de goederen niets worden veranderd! Laat je goederen bewerken, verwerken of repareren buiten de EU dan kan dit dus niet onder de regeling (tijdelijke) uitvoer/terugkerende goederen. Je kunt in dit geval wel gebruik maken van de regeling passieve veredeling.

Bij tijdelijke uitvoer gaat het vaak om de volgende type goederen:

 • materiaal voor tentoonstellingen en beurzen;
 • gereedschappen en materiaal voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
 • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen;
 • monsters en reclamemateriaal.

Douaneleerlijn

Met de juiste kennis van douanezaken kun je grenzeloos ondernemen én bovendien veel kosten besparen. De meest complete informatie krijg je bij onze douane-opleidingen. Wij bieden als enige opleider een complete leerlijn van assistent-declarant tot manager customs and trade affairs.