skipToContentskipToFooter

Code 95, tol, tachograaf en rijverboden

10-03-2022 Verschillende landen van de Europese Unie hanteren vrijstellingen van verplichtingen voor humanitaire transporten naar Oekraïne. Een overzicht van de vrijstellingen houden we bij op onze landenpagina Oekraïne.

De vrijstellingen voor humanitair transport zijn op dit moment nog niet in alle landen hetzelfde. Er is inmiddels een oproep gedaan bij de Europese Commissie om een gemeenschappelijke richtlijn te bepalen. In het algemeen geldt voor alle Europese landen dat de rij- en rusttijden niet hoeven te worden bijgehouden in de tachograaf. De Arbeidstijdenwet is echter wel van toepassing; daarom is het raadzaam dat chauffeurs hun uren bijhouden. Lees alles over de vrijstellingen op onze website.

Verkeersveiligheid

evofenedex roept op alert te blijven. Het gebruik van de vrijstellingen mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Als chauffeurs oververmoeidheid raken, neemt het risico van ongevallen toe.

Humanitair transport en gevaarlijke stoffen

Zitten bij de hulpgoederen gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld deodorant in spuitbussen, lucifers of lithium batterijen, dan valt dit vervoer onder de ADR-voorschriften, de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Meestal zal het gaan om gevaarlijke stoffen in kleinverpakking, deze vallen dan onder de zogeheten Limited Quantity vrijstelling. Deze vrijstelling kent een aantal ADR-voorschriften, meer hierover: ADR-vrijstellingen: LQ en 1000-punten uitgelegd | evofenedex

Een andere vrijstelling met iets meer ADR-voorschriften geldt voor beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen per voertuig. Bij vervoer onder deze beide vrijstellingen moet de chauffeur aantoonbare basiskennis hebben van het ADR.

Voor het vervoer van lithium batterijen kan een bijzondere bepaling 188 mogelijk zijn met beperkte ADR-voorschriften. Als deze vrijstellingen niet toegepast kunnen worden, gelden alle voorschriften van het ADR.

Vragen? Neem contact op met onze ledenservice Internationaal Ondernemen via 079 3467 346 of stuur een e-mail.