Het reduceren van emissies én kosten

Het goederenvervoer is mede veroorzaker van schadelijke emissies zoals CO2, NOx, PM10 en SOx

Het reduceren van emissies leidt tot een betere leefomgeving en gaat bovendien vaak gepaard met kostenbesparingen.

De belangrijkste redenen om aandacht te besteden aan duurzaamheid:

 • Realiseren van mogelijke kostenbesparingen
 • Goed voor het (duurzame) imago
 • Wordt geëist door klanten
 • Opdoen van kennis en ervaring
 • Concrete invulling eigen doelstellingen

 Alles wat je moet weten over de emissiescan

 • Bespaar tot 15 procent op de totale vervoerskosten.
 • Wij hebben veel ervaring met het reduceren van emissies en kosten. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Emissiescan.
 • De doelstelling van de emissiescan is het uitvoeren van een 0-meting en het in kaart brengen verbetermaatregelen.

  Wij hebben veel ervaring met het reduceren van emissies en kosten. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Emissiescan. De doelstelling van de emissiescan is het uitvoeren van een 0-meting en het in kaart brengen van verbetermaatregelen.

  Fase 1: inventarisatie

  Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de organisatie van het vervoer. De inventarisatie vindt plaats door middel van interviews, waarnemingen dataverzameling. De interviews worden met functionarissen vanuit verschillende lagen in de organisatie gedaan. Zodoende worden zowel de strategische als tactisch, operationele aspecten behandeld.

  Fase 2: 0-meting

  Op basis van de transportgegevens wordt een 0-meting van de emissies (CO2, NOx, PM10 en SOx) uitgevoerd.

  Fase 3: verbetervoorstellen

  Er worden verbetervoorstellen opgesteld waarbij potentiële kostenbesparingen worden vastgesteld.

  De verbetermaatregelen hebben betrekking op:

  • Organisatie van het vervoer
  • (De samenstelling van) het wagenpark
  • Brandstof(verbruik)
    

  De emissiescan kan ook worden ingezet om de emissies van jouw logistieke keten(s) in kaart te brengen.
  De ervaring leert dat je tussen de 5 en 15 procent kunt besparen op de totale vervoerskosten van uw bedrijf.

  Marcel
  Contact

  Advies nodig?

  Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder