Magazijnorganisatie

Magazijnindeling en -processen optimaliseren

Het magazijn is voor veel bedrijven een belangrijk onderdeel in de logistieke keten. Knelpunten zijn immers ook buiten het magazijn voelbaar. Daarnaast speelt het realiseren van kostenbesparingen een belangrijke rol. Wij helpen je om de processen in het magazijn te optimaliseren en kosten te besparen. Hierbij wordt onderstaande aanpak gehanteerd.

Fase 1: inventarisatie

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de huidige magazijnorganisatie. De inventarisatie vindt plaats door middel van interviews, waarnemingen dataverzameling. De interviews worden afgenomen met functionarissen vanuit verschillende lagen in de organisatie.

Zo worden de strategische en tactisch, operationele aspecten behandeld:

 • Doelstellingen
 • Ontwikkelingen op korte en lange termijn
 • Aansturing en planning van werkzaamheden
 • Plaats van het magazijn in de organisatie (relatie met omgeving)
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Magazijnactiviteiten en processen
 • Inzet hulpmiddel(en)
 • Inrichting en lay-out

Fase 2: analyse

Om inzicht te krijgen in de goederenstroombewegingen en de opslagcapaciteit worden kwantitatieve gegevens over het magazijn, de inkomende en uitgaande goederenstroom en voorraadgegevens geanalyseerd. Daarnaast worden de knelpunten in kaart gebracht.

Fase 3: verbetervoorstellen

Op basis van inventarisatie en de analyse worden verbetervoorstellen geformuleerd.

De verbetervoorstellen hebben betrekking op:

 • Organisatie in het magazijn
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Aansturing van werkzaamheden
 • Administratieve organisatie
 • Informatievoorziening
 • Inzet van hulpmiddelen
 • Werkorganisatie en -methodiek

Wij begeleiden (indien gewenst) ook de implementatie van de verbetervoorstellen.

Waarom evofenedex

 • Laat jouw processen in het magazijn optimaliseren
 • Ontvang verbetervoorstellen
 • Wij kunnen samen met jou de verbetervoorstellen implementeren

Referenties

 • Koppert B.V.
 • Pare B.V.
 • Van der Maarel Sfeermeesters BV
Marcel
Contact

Advies nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder