Een duurzame strategische logistieke alliantie vormen

Duurzaam ondernemen door samenwerking op de gebieden van transport en logistieke fulfilment levert vaak mooie kansen op

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Maatschappelijk verantwoord
  • Milieu bewust
  • Besparen op kosten
  • Performance verbetering
  • Vergroten van afzetmogelijkheden

Naast kennis- en schaalvergroting spelen ook effectiviteit- en rendementsverbetering een rol. Dat klinkt veelbelovend en dat is het ook! Maar hoe kom je tot een goede samenwerking en in welke vorm werk je samen? En hoe vind je de juiste partners? Dit is immers geen dagelijkse kost voor ondernemers.

Dienstverlening

Soms zijn logistieke organisaties te klein om zelf voldoende efficiëntievoordelen te behalen. Hiervoor kan naar een partner worden gezocht om wel de juiste schaalgrootte te bereiken. Continuïteit en winstgevendheid worden makkelijker gerealiseerd of verbeterd wanneer in een groter verband wordt geopereerd.

Heeft het bedrijf een hogere performance nodig, dan wordt gezocht naar een partner om de logistieke diensten samen te voegen om meer aantrekkelijk te zijn voor de markt of om samen een kosteneffectiever logistiek product in de markt te zetten. Maar ook minder voor de hand liggende samenwerkingsvormen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld gezamenlijke sourcing of gedeelde stafdiensten, zoals administratie, HRM of ICT.

Stap voor stap

evofenedex heeft samen met Link4Logistics een methodiek ontwikkeld om jou stap voor stap te begeleiden bij de invoering van een strategische logistieke alliantie. Dit is altijd maatwerk. Daarom kun je zelf kiezen hoeveel en welke stappen je uit het stappenplan wilt doorlopen.

Stap 1: Oriënterend gesprek
Stap 2: (SWOT)analyse
Stap 3: Strategisch onderzoek
Stap 4: Go no Go besluit
Stap 4: Veranderpotentieel
Stap 5: Samenwerkingsplan
Stap 6: Invoering
Stap 7: Voortgang en bijsturing

Meer informatie

  • Download onderstaand de presentatie van Cyril Driesen (L4L) en Pieter van der Bas (evofenedex). 
Marcel
Contact

Advies nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder