Dangerous Goods Support Portal

Inrichting en optimalisatie - Benut de mogelijkheden van de DGSPortal volledig.

Voor het transport van gevaarlijke stoffen heb je met zeer specifieke regelgeving te maken. Wanneer er in jouw bedrijfsvoering niet wordt voldaan aan de regelgeving kunnen hoge boetes het gevolg zijn. De oplossing waarmee dit risico tot een minimum wordt beperkt, is de DGSPortal van Beurtvaartadres.

Volledig inzicht in jouw gevaarlijke stoffen

Met behulp van dit online systeem heb je snel toegang tot een helder overzicht met de informatie over de gevaarlijke stoffen die in jouw bedrijf voorkomen. Ook kan je hiermee eenvoudig transportlijsten samenstellen voor een ADR-transport. Ook is het eenvoudig om effectief gebruik te maken van de 1000-puntenregeling.

Optimaal gebruik maken van de DGSPortal

Ondanks de gebruiksvriendelijkheid van dit systeem kan in jouw bedrijf de behoefte aanwezig zijn voor assistentie bij de optimale inrichting en het gebruik van de DGSPortal, zéker als er onvoldoende kennis van het ADR is. Wij kunnen je helpen bij het inrichten en optimaliseren van het gebruik van de DGSPortal in jouw organisatie. Wij bieden je de mogelijkheid om gebruik te maken van een eerste adviesbezoek van een veiligheidsadviseur aan jouw onderneming. Na het eventueel daaruit voortvloeiende adviestraject weten beheerder en gebruikers dit handige hulpmiddel optimaal en efficiënt te gebruiken.

Het adviestraject

Tijdens het eerste adviesbezoek geeft een veiligheidsadviseur van evofenedex voor één of meerdere medewerkers een toelichting op de inhoud en het gebruik van de DGSPortal.

Tijdens het adviestraject kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Taken en verantwoordelijkheden van beheerders en medewerkers
 • Toelichting op de functionaliteiten en de werking van DGSPortal
 • Het werken met ADR-overzichten en ADR-data
 • Eigen stoffen toevoegen op basis van standaard ADR indelingen
 • Het lezen en vertalen van veiligheidsinformatiebladen naar eigen artikelen
 • Aanmaken van stof specifieke data (detailinformatie)
 • Toepassing vrijstellingsregeling en kleinverpakkingen (keuzes en voor- en nadelen)
 • Het gebruik van de regeling voor beperkte hoeveelheden per voertuig (1000 punten regeling)
 • Het maken van transportlijsten en de koppeling naar vervoerdocumenten
 • Het aansturen van medewerkers (documenten, verpakken en etiketteren)
 • Werkinstructies en opleidingen

Jouw voordelen

 • Zekerheid van een correcte implementatie van de DGSportal
 • Pragmatische instructie beheerder en gebruikers
 • Ondersteuning bij de inventarisatie van jouw gevaarlijke stoffen
 • Advies bij het werken met het systeem en de afgeleide werkmethoden

Ondersteuning voor de toekomst

Tijdens het adviestraject kunnen afspraken worden gemaakt voor vervolgondersteuning in de vorm van extra adviesbezoeken, hulp op afstand of ondersteuning op basis van een overeenkomst voor de inzet van een evofenedex veiligheidsadviseur. Ook zal een toelichting worden gegeven op de wettelijk verplichte opleidingen voor bij ADR-vervoer betrokken medewerkers.

Wanneer je na het eerste adviesbezoek besluit om een abonnement af te nemen voor ondersteuning in de vorm van een Veiligheidsadviseur ADR, dan krijg je het bedrag van het eerste bezoek in mindering op je eerste abonnementsbedrag.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder