Voldoen aan de gestelde Arbowet verplichtingen

Iedere werkgever is, volgens de Arbowet, verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten RI&E laten toetsen/uitvoeren door een gecertificeerde deskundige. evofenedex is al jaren de kennispartner voor ondernemers als het gaat om veiligheid. evofenedex ondersteunt je bij het uitvoeren van RI&E.

RI&E uitvoeren binnen uw bedrijf

De RI&E wordt uitgevoerd door middel van interviews, en waarnemingen. De interviews worden afgenomen volgens checklists.

Tijdens de audit komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene voorzieningen
 • Arbozorg en verzuimbeleid
 • Geluid
 • Verlichting & uitzicht
 • Klimaat
 • Gassen, dampen en gevaarlijke stoffen
 • Lichamelijke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Gereedschappen, werktuigen en machines
 • Trillingen
 • Bedieningsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werk- en rustijden
 • Biologische agentia

Na afloop van de audit worden de bevindingen en plan van aanpak met jou doorgesproken. Je ontvangt een rapportage getoetst door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.

Alles wat je moet weten

 • Iedere werkgever is, volgens de arbowet, verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
 • evofenedex ondersteunt je bij het uitvoeren van RI&E
 • De RI&E wordt uitgevoerd door middel van interviews, en waarnemingen
 • Na afloop van de audit worden de bevindingen en plan van aanpak met je doorgesproken

Referenties

 • Mill Panel
marcel evofenedex
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder