Beter benutten

Overheden en bedrijfsleven investeren gezamenlijk 39 miljoen euro in projecten die de logistiek van bedrijven slimmer maakt

Deze projecten, waar het Programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan werken, moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland. 

"Iedere stilstaande vrachtwagen kost 60 euro per uur. Daar heeft niemand belang bij. De overheid niet, want die heeft het maatschappelijk belang van minder files en minder uitstoot. Maar ook bedrijven hebben daar geen belang bij. Die handelaren en producenten, leden van ons, die verliezen daarmee gewoon geld. Da's zonde!" aldus Jeroen de Veth, manager collectieve belangenbehartiging.

Op 29 maart 2016 onderschreven daarom evofenedex, TLN, deelnemende regio’s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu symbolisch hun inzet om samen te werken aan slimmere logistiek en betere bereikbaarheid.

Slimmer

De projecten moeten de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer maken. Dergelijke structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven kunnen bijvoorbeeld zorgen voor minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling of een efficiënte stadsdistributie. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken welke resultaten er geboekt zijn. 

Momenteel zijn er diverse projecten in de regio's waarbij er creatieve oplossingen worden gebruikt om de infrastructuur opimaal te benutten. Dit varieert van afval van de weg naar het water tot en met beloningen voor spitsmijdingen. Onderstaand een beknopt overzicht van de huidige regio's waarbij Beter Benutten al van start is.

 • Amsterdam  /  Nacht en Avonddistributie
 • Arnhem-Nijmegen  /  Multimodale overslag
 • Zwolle-Kampen  /  Blauwe golf
 • Brabant  / Electrificatie spoor
 • Groningen-Assen /  Bouwlogistiek
 • Haaglanden / Eco distributie
 • Leeuwarden / Truckspotting
 • Maastricht / Effectief bestelverkeer
 • Midden Nederland / Logistiek ontkoppelpunt
 • Rotterdam / Stedelijke distributie
 • Twente / Vraaggestuurde sluisbediening

 

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder