Duurzaamheidspakket

Besparen op brandstofkosten én emissiereducties

Brandstofkosten vormen na de personeelskosten de grootste post in de totale transportkosten. Brandstof besparen betekent dus meer winst voor het bedrijf. De basis voor een actief brandstofmanagementbeleid is gebaseerd op het doorlopen van een continue verbeterproces. Door het monitoren van het brandstofverbruik inclusief terugkoppeling naar en bijsturing van de chauffeurs kunnen besparingen van 3 tot 7% worden gerealiseerd.

Monitoring van brandstofverbruik

De hoogte van de besparingen is mede afhankelijk van de mate waarin monitoring van brandstofverbruik plaatsvindt. Door de reductie van brandstof kunnen naast kostenbesparingen ook emissiereducties worden bewerkstelligd. evofenedex heeft een speciaal duurzaamheidspakket voor jou samengesteld waarmee je kosten kunt besparen.

Het duurzaamheidspakket bestaat uit:

  1. 0-meting emissie
  2. Opleiding Het Nieuwe Rijden – code 95
  3. Een tool om de brandstof te monitoren
  4. Herhaling 0-meting

0-meting (stap 1)

De organisatie van jouw vervoer wordt in kaart gebracht. Daarnaast worden gegevens verzameld die nodig zijn voor het berekenen van emissies. Op basis van de verzamelde gegevens zal evofenedex de zogenaamde Carbon Footprint (CO2 nulmeting) maken. Daarnaast worden ook de luchtvervuilende emissies, zoals fijnstof en NOx, in kaart gebracht.

Het nieuwe rijden (stap 2)

In deze training leren chauffeurs hoe ze een goede ritprestatie tegen lagere kosten kunnen leveren. De chauffeur leert defensief te opereren, waarbij anticiperen en het actief toepassen van verkeersinzicht centraal staan. Het uiteindelijke resultaat is niet alleen dat de chauffeur zuiniger rijdt, maar ook veiliger aan het verkeer deelneemt. Deze training is positief gekwalificeerd voor de verplichte nascholing van chauffeurs (code 95).

De nascholing geldt voor iedereen die in het bezit is van een C- of D-rijbewijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoerders en beroepsvervoerders, werkgevers of werknemers.

Tool voor monitoring Brandstof (stap 3)

Om het effect van het brandstofmanagement in kaart te brengen en de betrokkenen te motiveren moet het brandstofverbruik periodiek worden gemeten. Afhankelijk van de complexiteit van het verzamelen van de benodigde gegevens kan worden gekozen voor een meting per maand of per kwartaal.

Om het brandstofverbruik in kaart te brengen moeten de volgende gegevens worden verzameld:

  • getankte liters, per voertuig/chauffeur
  • verreden kilometers, per voertuig/chauffeur

evofenedex stelt een tool ter beschikking zodat u zelf het brandstofverbruik kunt monitoren.

0-meting (stap 4)

De meting zoals bij stap 1 beschreven wordt hier herhaald. Zo kan in kaart worden gebracht hoe groot de emissiereductie is geweest.

 

 

Stel een bedrijf heeft een eigen wagenpark van 10 vrachtauto’s.

Verder zijn de volgende gegevens bekend:

Gemiddeld jaarkilometrage per voertuig: 100.000
Gemiddeld verbruik per voertuig: 33 liter per 100 kilometer
Brandstofprijs: € 1,20 (exclusief BTW)
CO2 uitstoot per liter diesel: 3,135 kg
Dit resulteert in:

Totaal jaarkilometrage van: 1.000.000
Aantal getankte liters diesel: 330.000
Stel: besparingpotentieel is 5%
Besparingpotentieel in liters diesel: 16.500
Besparingpotentieel in geld: € 19.800,-
Besparingpotentieel in CO2: 51.728 kg
Het gaat hier om jaarlijkse (terugkerende) besparingen.

Rijstijltrainingen of de begeleiding van de implementatie van een brandstofmanagement systeem worden binnen één jaar terugverdiend.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder