Klankbordgesprek Lading Zekeren

Correct lading zekeren is van groot belang

Het correct zekeren van lading is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook van groot belang voor de veiligheid van je medewerkers en jouw lading. Steeds meer wordt in richtlijnen en wetteksten vastgelegd hoe lading op een correcte manier gezekerd moet worden. Als gevolg hiervan wordt in Nederland en het buitenland zichtbaar meer controle uitgevoerd op deze wetgeving. Dit wordt ook gestimuleerd door het toenemend aantal ongelukken als gevolg van verkeerd zekeren van de lading.

Omdat veel bedrijven behoefte hebben aan advies op maat voor de producten die zij vervoeren, biedt evofenedex het klankbordgesprek lading zekeren. Tijdens dit gesprek komen jouw vragen uitgebreid aan bod. evofenedex komt hiervoor op bezoek bij jouw bedrijf en samen kijken we naar jouw praktijksituatie. Op basis hiervan ontvang je een advies op maat 

Inhoud adviesgesprek

Om een goed overzicht te krijgen van jouw situatie komen tijdens het gesprek de volgende onderwerpen aan bod.

 • Kennismaking en inzicht in bedrijfsactiviteiten
  Na de kennismaking wordt gevraagd naar de goederen die vervoert worden, de wijze van verpakken en jouw wagenpark. In de meeste gevallen wordt dit deel door middel van een rondleiding over het bedrijfsterrein en in het magazijn afgesloten.
 • Wettelijke verplichtingen
  Aan welke verplichtingen en welke normen moet de het bedrijf zich houden? De manier waarop lading vastgezet moet worden is aan de hand van formules uit te rekenen. Tijdens het gesprek worden de formules doorgenomen en wordt beoordeeld naar welke hulpmiddelen binnen jouw bedrijf het beste gebruikt kunnen worden.
 • Praktische toepassing
  Na het doornemen van de wettelijke verplichtingen krijg je aan de hand van jouw lading uitleg op welke manier in de praktijk jouw goederen vastgezet moet worden. Ook krijg je concrete informatie hoe je de instructies aan de chauffeurs moet geven.

Uitkomst

Na het klankbordgesprek ontvang je  een beknopte notitie waarin de besproken punten terug komen. In de notitie komen ook de onderwerpen waar nader onderzoek nodig was terug. De notitie en het gesprek geeft je voldoende informatie om de wettelijke verplichtingen en veiligheidsaspecten rondom lading zekeren binnen jouw bedrijf op een correcte en efficiënte manier toe te passen.

Het voordeel

Het niet correct vastzetten van lading kan tot onveilige situaties en hoge boetes leiden. Bij een staande houding kan het ook leiden tot het stilleggen van transport. Het gesprek en de notitie biedt je inzicht waar de knelpunten liggen. Maar adviseert ook wat je moet doen om aan de wetgeving te voldoen.  En biedt advies hoe je op een efficiënte wijze lading zekeren in de praktijk kan toepassen.

Waarom klankbordgesprek lading zekeren?

 • In één middag een op maat gemaakte oplossing voor jouw bedrijf
 • Praktisch antwoord op complexe vraagstukken
 • Voorkom hoge boetes van inspectie door onjuist gebruik
Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder