Mobiliteitsscan

Winst behalen met slim reizen en werken

Wilt u advies krijgen hoe uw medewerkers sneller, milieuvriendelijker en goedkoper kunnen reizen? Ook kan de carbon footprint van het personenvervoer, zowel woon-werk als zakelijk verkeer, inzichtelijk worden gemaakt.

Doel mobiliteitsscan

Doel van de scan is om inzichtelijk te maken waar verbeteringen mogelijk zijn. Er wordt een nulmeting gemaakt van het personenvervoer, zowel woon-werk als zakelijk verkeer. Dit wordt ook weergegeven in een overzicht van kosten en een CO2 emissie per type vervoer. Vervolgens worden verbetermaatregelen gedefinieerd om tot kosten- en emissiereductie te komen inclusief plan van aanpak. Aanbevelingen worden gedaan om dit in de organisatie te borgen.

Met het advies van onze adviseurs zijn veel voordelen te behalen.

Hoe werkt de mobiliteitsscan?

De evofenedex-adviseur maakt een scan op maat en u ontvangt de uitkomsten van de scan in een rapportage. Hierin staan de nulmeting en de maatregelen die u kunt doorvoeren om uw mobiliteitsbeleid te optimaliseren. De adviseur geeft ook aan wat het invoeren kost en op welke termijn dit mogelijk is in uw organisatie. De uitkomsten worden uiteraard met u doorgenomen.

Voorbeelden

  • reiskosten verminderen
  • productiviteit verhogen
  • parkeerproblematiek rond uw bedrijf verkleinen
  • werk-privé balans van uw medewerkers helpen verbeteren
  • duurzamer

Wat je moet weten

  • Mobiliteitsscan om inzicht te krijgen in het woonwerk- en zakelijk verkeer van uw medewerkers
  • Praktisch en uitvoerbaar advies om uw organisatie en medewerkers slimmer te laten reizen en werken.
  • Tevens mogelijkheden om een emissiereductie te realiseren
Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder