Een optimaal vervoersconcept ontwikkelen

Enerzijds worden door de markt steeds hogere eisen gesteld aan service, anderzijds staan kosten onder druk.

Vervoer is een belangrijk onderdeel van logistieke ketens. Reden om eens kritisch de organisatie van het vervoer te beoordelen. evofenedex helpt jou door middel van onderstaande aanpak te komen tot een optimaal vervoersconcept, rekening houdend met de gewenste service levels.

Fase 1:  inventarisatie

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de organisatie van het vervoer. De inventarisatie vindt plaats door middel van interviews, waarnemingen dataverzameling. De interviews worden afgenomen bij functionarissen vanuit verschillende lagen in de organisatie. Zodoende worden zowel de strategische als tactisch, operationele aspecten behandeld.

Fase 2: analyse

De kosten van het vervoer alsmede de knelpunten worden in kaart gebracht. Daarnaast worden analyses uitgevoerd gericht op kostenbesparingen in het vervoer. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van simulatietools en rekenmodellen.

Fase 3: verbetervoorstellen

Naar aanleiding van de inventarisatie en analyse worden verbetervoorstellen gedaan die leiden tot een optimaal vervoersconcept.

Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen zijn:

 • Optimaliseren van planning
 • Keuze zelf doen of uitbesteden
 • Samenwerking met derden
 • Bepalen van het voertuigtype
 • Toepassen van een modal shift

evofenedex begeleidt indien gewenst ook de implementatie van de verbetervoorstellen.

Waarom evofenedex?

- evofenedex helpt je met een praktisch 3-stappenplan te komen tot een optimaal vervoersconcept, rekening houdend met de gewenste service levels.
- De ervaring leert dat je tussen de 5 en 15 procent kunt besparen op de totale vervoerskosten van jouw bedrijf.

Referenties

 • Gemeente Skarsterlan
 • Gemeente Westerveld
 • Kwantum Nederland B.V.
 • Suiker Unie
 • Vollenhoven Olie B.V.
 • Bavaria N.V.
Marcel
Contact

Advies Nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder