Werken conform de HACCP

Dit is een verplichting volgens de Verordening (EG) nr. 852/2004

De nieuwe HACCP Hygiënecode voor transport, opslag en distributie is sinds 30 augustus 2017 van kracht.

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor de voedselveiligheid door het beheersen van de bedrijfsprocessen binnen de keten van voedingsmiddelen.

Veiligheid gegarandeerd

evofenedex heeft gespecialiseerde adviseurs die uw organisatie graag begeleiden om te voldoen aan de HACCP-eisen. Samen met de medewerkers van het bedrijf zorgen wij er ervoor dat je de levensmiddelen veilig en zonder vertraging kunt vervoeren en opslaan. Ook als je zelf al een veiligheidssysteem hebt, kun je gebruik maken van onze adviseurs wanneer je bijvoorbeeld hulp kunt gebruiken bij de implementatie, of als je een second opinion van het HACCP-systeem wilt laten uitvoeren.

Risico uitsluiten

Wanneer je bedrijf activiteiten ontplooit waarbij er transport en opslag van levensmiddelen plaatsvindt moet de voedselveiligheid van de consument altijd gegarandeerd worden. Het is dus belangrijk dat er hygiënisch gewerkt wordt. Daarom moeten alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem hebben.

Verplichting

De HACCP Code stelt bedrijven in staat om aan de wettelijke eisen voor hygiënisch en voedselveilig werken te voldoen. Dit is een verplichting volgens de Verordening (EG) nr. 852/2004. Zo kan het bedrijf kiezen om een eigen HACCP-systeem te gebruiken of een hygiënecode toe te passen die door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken is goedgekeurd.

De adviseur ondersteunt bij:

  • Uitvoeren van een nulmeting, deze kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een goed werkend HACCP-handboek.
  • Beoordeling van een zelfstandig door de opdrachtgever opgesteld HACCP-handboek.
  • Opstellen van een nieuw HACCP-handboek.
  • Begeleiding bij implementatie en verdere praktische uitvoering van het HACCP-handboek.
  • Aanvullende ondersteuning door HACCP trainingen in company.
  • Afnemen en uitvoeren van audits waarbij het HACCP-handboek periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid.

Waarom evofenedex?

  • Uiterst ervaren adviseurs
  • Nauw betrokken in de ontwikkeling van de hygiënecode
  • In direct contact met inspectiediensten
Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder