Quickscan algemene voorwaarden bij import & export

Zijn jouw algemene voorwaarden internationaal bruikbaar?

Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het raadzaam dat een onderneming uitgaat van haar eigen situatie. Iedere onderneming is immers anders en dus zijn niet altijd dezelfde voorwaarden van toepassing. Daarom kunnen de algemene voorwaarden van verschillende ondernemingen nogal van elkaar afwijken. Een bedrijf kan eigen algemene voorwaarden opstellen, maar kan ook gebruik maken van vaste algemene voorwaarden die gelden voor een bepaalde branche. Daarnaast moet wel bedacht worden dat ook de koper algemene voorwaarden, eventueel op bepaalde punten aangepast aan de eigen bedrijfssituatie, kan opstellen voor zijn inkoopbeleid. De in- en verkoopwaarden van beide partijen botsen doorgaans met elkaar.

De volgende onderwerpen moeten veelal in algemene voorwaarden worden geregeld: 

 • algemeen; geldigheid van de algemene voorwaarden voor alle transacties;
 • aanbieding en aanvaarding;
 • kwaliteiten/kwantiteiten; producten die voldoen aan bepaalde minimumnormen of hoeveelheden;
 • leveringstermijnen
 • leveringscondities; het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van een van de ICC Incoterms® 2020, zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs;
 • verpakking;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • intellectuele eigendomsrechten;
 • acceptatie en reclames;
 • garantie en aansprakelijkheid;
 • betalingsvoorwaarden; betalingstermijn; boetebeding.
 • niet-toerekenbare tekortkoming; de als zodanig gekwalificeerde situaties;
 • toepasselijk recht;
 • geschillenbeding;
 • instantie waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd.
Algemene voorwaarden export check

Bestaande voorwaarden of geheel nieuwe?

Het lidmaatschap van evofenedex omvat gratis juridisch advies, gratis quickscans en een contractenservice.

Heb je een juridische vraag? Deze kun je stellen aan onze bedrijfsjuristen. Aarzel niet, bij twijfel neem dan contact met ons op via bedrijfsjuristen@evofenedex.nl. Daar is het lidmaatschap tenslotte voor.

Twijfel je of de algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Laat dan een gratis quickscan algemene voorwaarden door ons uitvoeren. Deze service is inbegrepen bij het lidmaatschap. Is jouw bedrijf nog geen lid? Dan zijn de kosten € 290 (excl. btw).

Je kunt algemene voorwaarden op maat laten opstellen of jouw huidige algemene voorwaarden laten beoordelen en aanpassen op onder meer actualiteit en bruikbaarheid voor internationale transacties. Dit betreft zowel verkoopvoorwaarden als inkoopvoorwaarden. De kosten voor leden zijn € 161,25 (excl. btw) per uur.

Waarom evofenedex?

 • Jarenlange ervaring op het gebied van internationaal recht
 • Gespecialiseerde juristen in dienst
 • Profiteer als lid van de ervaring uit een collectief van duizenden leden
 • Een brede blik op internationaal ondernemen die uniek en onafhankelijk is
 • Profiteer van de voordelen van jouw ondernemersvereniging; scherpe prijzen, persoonlijk contact en expertise op jouw vakgebied

Voordelen van de algemene voorwaarden:

 • Er hoeft niet meer bij elke verkoopovereenkomst over alle leveringsvoorwaarden en prijzen onderhandeld te worden;
 • De potentiële koper weet direct tegen welke voorwaarden hij het product geleverd kan krijgen
 • Een bedrijf kan na langdurig beraad die algemene voorwaarden opstellen, die het best tegemoet komen aan de specifieke bedrijfssituatie.
Onze bedrijfsjurist Lorenzo
Contact

Juridische vragen?

Lorenzo en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder