Leer van de praktijkcases van Ricoh en Trioliet

Kom alles te weten over de leveringszekerheid, lagere vervoerskosten en CO2-reductie van binnenvaart, spoor en shortsea

Grote verladers zoals Heineken of Aviko maken vaak al gebruik van de mogelijkheden die de binnenvaart en het spoor hen biedt. Maar ook voor midden- en kleinbedrijf biedt het transport via verschillende modaliteiten onverwachte kansen. Een container vanaf Rotterdam naar Groningen kan in slechts 28 uur al geleverd worden tegen scherpere tarieven dan via het wegtransport. Maar veel verladers zijn niet bekend met de diverse mogelijkheden die spoor,binnenvaart en shortsea heeft. Deze bijeenkomst neemt geïnteresseerden mee in de wereld van binnenvaart, spoor en shortsea.

Ervaringen uit de praktijk
Manager transport Martijn van Spee van Ricoh en hoofd logistiek Paul Damhuis van Trioliet delen hun ervaring met de overstap naar spoor en binnenvaart. Welke voordelen en struikelblokken kwamen zij tegen? Welke praktische oplossingen hebben zij genomen om obstakels te vermijden en…hoe zit de uiteindelijke business case in elkaar?

Locatie:
Online
Datum:
29 april 2021
Tijdstip:
10.30 - 11.30 uur
Prijs:
€ 0,00
Ledenprijs:
€ 0,00 Meer informatie

Verder programma


Presentatie Modal Shift Quickscan
De overheid maakt het sinds kort mogelijk dat bedrijven volledig kosteloos gebruik kunnen maken van de Modal Shift Quickscan van evofenedex. Deze gratis quickscan geeft bedrijven inzicht om te beoordelen of overstappen naar een andere modaliteit voordelen biedt. Bedrijfsadviseur Ton Mooren legt de gang van zaken uit en deelt ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Belangrijke informatie