Net als in het ADR kan elke staat die is aangesloten bij het ADN het initiatief nemen een multilaterale overeenkomst op te stellen over een voorschrift dat afwijkt van de ADN-regels. Vaak gaat het om een voorschrift dat al kan worden toegepast vooruitlopend op een wijziging in het ADN.

Op de website van de Unece staat een actueel overzicht van alle multilaterale overeenkomsten met de landen die de overeenkomst hebben ondertekend.

Toelichting

Multilaterale overeenkomst ADN/ MO 012 heeft betrekking op het gebruik van dompelpompen in de zijtanks en de dubbele bodems van tankschepen op grond van ADN 9.3.1.52.1 (b), 9.3.2.52.1 (b) en 9.3.3.52.1 (b).
In afwijking van bovengenoemde randnummers is het toegestaan in de zijtanks en de dubbele bodems dompelpompen te installeren indien deze van een erkend veilig type zijn, uitgerust met temperatuurmeting en alleen worden gebruikt voor het ballasten.
De multilaterale overeenkomst is tot nu toe ondertekend door Nederland en Duitsland.