Juiste antwoorden RI&E quiz

1. RI&E staat voor …

Risico Inventarisatie & Evaluatie

2. Wat is de definitie van een RI&E?

De RI&E is een instrument voor werkgevers en werknemers om risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf in kaart brengen. 

3. Wat zijn onder andere onderdelen van een RI&E?

Arbobeleid, bedrijfshulpverlening, verzuimbeleid, gevaarlijke stoffen

Alle onderdelen zijn:
Arbobeleid, Verzuimbeleid, Bedrijfshulpverlening, Arbeidsplaatsen, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Arbeidsmiddelen, Fysische factoren, Werktijden en functie-inhoud, Bijzondere groepen werknemers.

4. Is een RI&E verplicht?

Ja, een RI&E is verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP'ers

5. Mag je als werkgever zelf een RI&E uitvoeren?

Ja, je mag als werkgever zelf een RI&E uitvoeren. Maar let op: er gelden verschillende regels met betrekking tot het toetsen van de de RI&E.

Minder dan 25 medewerkers in dienst

Als je gebruik maakt van een Steunpunt RI&E erkend RI&E-instrument, hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Is er voor jouw branche geen erkend RI&E-instrument beschikbaar? Dan moet je de RI&E alsnog laten toetsen door een gecertificeerd (kern)deskundige.

Meer dan 25 medewerkers in dienst

Je moet de RI&E altijd laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Ook al maak je gebruik van een erkend RI&E instrument.

6. Wat is het doel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van mogelijke belemmerende factoren voor goede arbeidsomstandigheden en op een gestructureerde wijze werken aan de verbetering hiervan.

7. Hoe vaak moet je een RI&E updaten?

Als het PvA maar actueel is. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft.

8. Wanneer moet een RI&E geactualiseerd worden?

  • Het opnieuw inrichten van de werkomgeving
  • Veranderingen in logistieke werkprocessen
  • Ingrijpende veranderingen aan gebruikte technieken
  • Ingrijpende veranderingen van taken en functies van medewerkers
  • Verandering of aanpassing van een gevaarlijke stof in het proces

Toelichting:

Dus als een werkplek verandert, is de bestaande RI&E niet langer actueel en dient mee te veranderen. Oftewel: na een ingrijpende verbouwing, verhuizing of een reorganisatie moet de RIE, geheel of gedeeltelijk, opnieuw uitgevoerd worden. De RIE moet te allen tijde actueel zijn. Toch is het vrij gebruikelijk om na een verhuizing of verbouwing een organisatie even de tijd te geven orde op zaken te stellen en eventuele knelpunten zelf op te lossen. Daarna kan dan een nieuwe RIE opgesteld worden om te kijken of er nog punten over het hoofd zijn gezien.

9. Het plan van aanpak is een vast onderdeel van de RI&E. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken. Waaruit bestaat zo’n plan van aanpak?

In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt.

10. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. PSA is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden.
Wat verstaan we onder PSA?

Het gaat hierbij om arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder