23-5-2011  Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, is 1 juli een kritieke datum. Bij de tweejaarlijkse wijzigingen zijn het dit jaar de regels voor etikettering en vrijstellingen die veranderen. Bovendien worden de opleidingseisen aangescherpt.

Uit onderzoek en contacten van EVO blijkt dat de bedrijven vaak niet in staat zijn om tijdig aan de nieuwe regels te voldoen. Dit is wel van groot belang, omdat calamiteiten grote gevolgen kunnen hebben.

EVO vindt dat het bedrijfsleven extra ondersteuning nodig heeft om de kloof tussen wet- en regelgeving en praktijk te overbruggen. Daarom biedt EVO bedrijven, aanvullend op de verplichte opleiding van de overheid, extra hulp door middel van seminars en een nieuwe eendaagse opleiding voor de praktische toepassing van de regels in het bedrijf.