08-12-2017  De Tweede Kamer heeft vandaag 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van files rond het knooppunt A1-A30 bij Barneveld. EVO heeft zich, samen met andere partijen, bij de Tweede Kamer hard gemaakt dit knelpunt snel aan te pakken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft nu gehoor gegeven aan dit verzoek. Uit cijfers van EVO blijkt dat de economische schade alleen al voor het goederenvervoer jaarlijks minimaal 1,3 miljoen euro bedraagt. Goed nieuws dus voor de EVO-leden in deze regio.

Prioriteitenlijst

De fileproblematiek op dit Gelderse knooppunt staat niet op de prioriteitenlijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz heeft de Tweede Kamer dan ook geadviseerd de 10 miljoen euro hiervoor niet vrij te maken. Op voorspraak van VVD, CDA en SGP is een Kamermeerderheid echter toch akkoord gegaan.

Omleidingsroute

De A1/A30 fungeert als omleidingsroute voor verkeer van en naar de Randstad. Daarnaast is er in de regio Barneveld sprake van economische groei en worden er nieuwe woningen en bedrijventerreinen aangelegd.