Zoetermeer, 5 september 2012

Op maandag 10 september 2012 reikt EVO de eerste Container Liner Shipping Award uit aan de best presterende containerlijnvaart rederij in de periode mei 2011 – mei 2012. Deze feestelijke gelegenheid vindt plaats van 15.15 uur tot 16.30 uur ten kantore van EVO.  De winnaar krijgt een EVO-award uitgereikt; aansluitend worden de prestaties van de container liner shipping branche als geheel toegelicht. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom bij de uitreiking en presentatie.

Aanleiding

Nederlandse im- en exporteurs vervoeren een groot deel van hun goederen met containers. Containerschepen vervoeren de goederen vervolgens over de hele wereld. De bedrijven die de containerschepen exploiteren zijn dus voor Nederlandse verladers zeer belangrijke partners. EVO wil daarom ten behoeve van haar leden, de verladers,  inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening van de afzonderlijke containerlijnvaart rederijen, om zo op specifieke punten samen met de containerlijnvaart rederijen te kunnen werken aan verbetering van dienstverlening. 

Survey

EVO heeft haar leden in een survey gevraagd aan te geven hoe zij denken over de prestaties van de verschillende containerlijnvaart rederijen. Hiermee is duidelijk geworden wat Nederlandse im- en exporteurs belangrijk vinden bij het vervoer van goederen in containers over zee en hoe goed rederijen op die terreinen presteren. Voor de periode mei 2011 tot mei 2012 is ook duidelijk wie het volgens EVO-leden het beste heeft gedaan. Op 10 september wordt dit bekend gemaakt.

Aanmelding

Vertegenwoordigers van de media worden van harte uitgenodigd voor de uitreiking van de eerste Container Liner Shipping Award en de presentatie van de resultaten van het onderzoek onder verladers. Tevens bestaat de mogelijkheid om de deputy CEO van de winnende containerlijnvaart rederij op aanvraag te interviewen. Aanmelden kan via onderstaande telefoonnummers en via j.deveth@evo.nl (t.a.v. Jeroen de Veth, manager public affairs en beleid).

Locatie

EVO hoofdkantoor
Signaalrood 60
2718 SG Zoetermeer (Wijk 18)

Klik hier voor een routebeschrijving.