In 2021 schiet de overheid bedrijven te hulp die met zero-emissiezones te maken krijgen.

Leestijd: 2 minuten

Per 15 maart stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie  beschikbaar voor het kopen van elektrische bestelauto’s. Dit stimuleringsprogramma voor bestelauto’s dient ter ondersteuning van zero-emissiezones voor stadslogistiek in de 30 tot 40 grotere steden. 

Zero-emissiezones

Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid een aparte zero-emissiezone in te stellen. Alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen deze zone inrijden. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de omvang van een zero-emissiezone die een gemeente kan instellen, is dat deze het stadscentrum met de omliggende wijken betreft. Hier is een overzicht van alle gemeenten die een zero-emissiezone instellen.

Subsidie

De subsidie voor elektrische bestelauto’s is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen en non-profitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast de koop van een emissieloze bedrijfsauto komt ook financial lease in aanmerking voor subsidie.

De subsidie bedraagt voor de jaren 2021-2025 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. De subsidie kan gebruikt worden naast fiscale regelingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA). 
Per aanvrager kan in een kalenderjaar subsidie worden aangevraagd voor 300 voertuigen. Het subsidieplafond voor 2021 is € 22.000.000. Als dat plafond bereikt is, dan staat de regeling voor de rest van het jaar niet meer open. Je kunt de subsidieregeling ook voor emissieloze bestelauto’s buiten die zones gebruiken.

Vraag naar elektrische bestelauto

Met deze regeling geeft de overheid uitvoering aan de ambities uit het klimaatakkoord van 2019. Het klimaatakkoord heeft als centraal doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Volgens het klimaatakkoord ontstaat er door de zero-emissiezones een vraag naar 50.000 zero-emissie bestelauto’s in 2025. Uiteindelijk zal dit wagenpark doorgroeien naar 115.000 zero-emissie bestelauto’s in 2030. 

Zero-emissie webinar

Op 4 maart organiseert evofenedex in samenwerking met de Rijksdient voor Ondernemers een webinar dat ingaat op alle regels, vrijstellingen, subsidies en alle andere zaken die van belang zijn voor bedrijven die stadsdistributie verrichten. Deelname is kosteloos.