01-08-2017  “Er zijn meer dan 1.500 verschillende regels voor stedelijke distributie die een slimme, schone en snelle bevoorrading in de weg staan”. Dit stelt Anne Griffioen, beleidsmedewerker bij evofenedex. “De ervaring leert dat supermarkten, drogisterijen, hoveniers en bouwbedrijven moeite hebben met de regels waaraan ze in elk van de grote steden moeten voldoen. Er is een 'wirwar' aan voorschriften. Gemeenten zouden onder meer hun eisen aan het voertuig in de stadsdistributie moeten harmoniseren.”

Handreiking stadslogistiek

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Bovag, RAI, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, evofenedex en TLN stelden samen daarom samen de handreiking stadslogistiek op. De handreiking gaat in op de toekomstige uitdagingen van steden op de binnenstedelijke distributie.

Griffioen verduidelijkt: ”Het wordt tijd de bevoorrading van winkels te moderniseren. Door variabele zones voor venstertijden of voertuigeisen, waarbij dezelfde regels in soortgelijke gebieden van toepassing zijn, kunnen zowel de bereikbaarheid en leefbaarheid en vergroening van de stad worden gestimuleerd.”

Masterclass vervoersbewegingen in de stad

evofenedex heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen op binnenstedelijke distributie twee masterclasses ontwikkeld waarmee gemeentemedewerkers in staat worden gesteld om het stedelijk goederenvervoerbeleid te verbeteren.

Meer informatie over deze masterclass