29-09-2013  Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst gepubliceerd voor de energie-investeringsaftrek 2013 (EIA). De investeringen in bedrijfsmiddelen die op de lijst zijn vermeld, komen in aanmerking voor extra aftrek van 41,5 procent van de investeringskosten. Dit komt neer op een netto belastingvoordeel van circa 10 procent voor de vennootschapsbelasting.

Bedrag

Het investeringsbedrag moet minimaal 2300 euro bedragen en mag maximaal komen op 118 miljoen euro. Het beschikbare budget voor 2013 is vastgesteld op 151 miljoen euro. Wanneer dit bedrag is bereikt, kan de Minister van Financiën besluiten de regeling voor de rest van het jaar buiten werking te stellen. Om de EIA toe te passen, moet een aanvraag worden gedaan bij Agentschap NL.

Lijst

Op de Energielijst staat een aantal kwalificerende investeringen die betrekking hebben op vervoermiddelen:

  • Energiezuinige opbouw voor gekoeld transport met een K-waarde <0,35W/m2K
  • Cryogene transportkoeling met CO2 als koelmiddel
  • Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
  • Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
  • Bandenspanningregelsystemen voor het monitoren, weergeven en eventueel bijregelen van de bandenspanning
  • Start-stopsysteem voor de vrachtautomotor
  • Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuig door middel van GPS of digitale wegenkaart
  • Lichtgewicht composieten kipperbak
  • Zijafscherming conform EEG-richtlijn 89/297
  • Lzv (maximaal 15.000 euro per voertuig); de trekkende eenheid komt niet in aanmerking

Voor ondernemers die van plan zijn om dit jaar te investeren in energiezuinige of -besparende bedrijfsmiddelen, is het raadzaam om van de EIA gebruik te maken en een aanvraag bij Agentschap NL in te dienen.