17 PGS-richtlijnen in de Nieuwe Stijl

PGS’en in concept klaargemaakt voor Omgevingswet en als downloads beschikbaar

03-04-2020  Een set van 17 richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is klaargemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze zijn daarvoor omgezet in de zogenoemde Nieuwe Stijl. Inmiddels zijn deze 17 conceptrichtlijnen goedgekeurd door de PGS-Programmaraad. Ze zouden op 1 januari 2021 van kracht worden, tegelijkertijd met de nieuwe Omgevingswet, maar inmiddels is bekend geworden dat de Omgevingswet later dan gepland in werking zal treden, en daarmee in beginsel ook de PGS’en. De PGS-concepten zijn beschikbaar op de PGS-website.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen bestaat uit 37 richtlijnen voor het produceren, vervoeren, opslaan en/of gebruiken van gevaarlijke stoffen. Er zijn nu 17 PGS-richtlijnen geactualiseerd in het kader van de omzetting naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl is bedoeld om de richtlijnen te laten aansluiten bij de nieuwe Omgevingswet. Bovendien worden door de gehanteerde risicobenadering de voorgeschreven maatregelen veel beter onderbouwd: voor alle activiteiten met gevaarlijke stoffen worden mogelijke incidenten beschreven, de zogeheten scenario’s. De PGS-richtlijnen beschrijven maatregelen waarmee die scenario’s voorkomen kunnen worden.

Relatie huidige PGS-richtlijnen

De maatregelen in de PGS’en Nieuwe Stijl kunnen nieuw of aangescherpt zijn ten opzichte van de huidige PGS-richtlijnen. Het kan voor bestaande situaties onredelijk zijn om te eisen dat deze nieuwe maatregelen onmiddellijk bij het ingaan met de nieuwe richtlijnen worden getroffen. Daarom bevatten de nieuwe PGS-richtlijnen voor bestaande situaties implementatietermijnen voor de nieuwe maatregelen, zo stelt het PGS-projectbureau.   

Interim-versies

Voor de volgende PGS-richtlijnen is het niet gelukt om deze op tijd in Nieuwe Stijl klaar te hebben: PGS 12, 15, 25, 31 en 33-2. Daarom zijn die richtlijnen nu als interim-versie gepubliceerd, met het doel deze de komende tijd in de Nieuwe Stijl af te ronden. Kenmerken van de interim-versies zijn onder andere:

•             De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS’en.

•             Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd.

•             De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet.

Vervolg

De PGS-richtlijnen zijn goedgekeurd door de PGS-Programmaraad, maar hebben nog geen definitieve status. De definitieve versies worden in het najaar van 2020 verwacht, na notificatie bij de Europese Commissie. Een PGS-richtlijn wordt van kracht op het moment dat de wet- en regelgeving die naar de PGS verwijst in werking is, in dit geval de Omgevingswet. De verwachting was dat de Omgevingswet met onderliggende besluiten op 1 januari 2021 in werking zou treden. Op 1 april maakte minister Van Veldhoven echter bekend dat deze datum vanwege de coronacrisis niet haalbaar is. Het is nog niet bekend op welke datum de wet – en daarmee ook de PGS’en - wel zal ingaan. Het uitstel is begrijpelijk, maar ook wrang, aangezien de vijf interim-versies juist bedoeld waren om de deadline van 1 januari 2021 te halen.

Op de website van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen zijn de 17 conceptrichtlijnen in te zien of te downloaden.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder