01-12-2011  Het rijk en de stadsregio Rotterdam willen samen 170 miljoen euro steken in filebestrijding. De economische schade van de files bedraagt namelijk 60 miljoen euro per jaar in de stadsregio.

Investeringen

De aandacht zal in de stadsregio Rotterdam vooral uitgaan naar de verbinding via de A13, A20 en A16 van Delft-Zuid tot voorbij knooppunt Ridderster en naar de A15 op het traject Maasvlakte-Vaanplein, waar al succesvol wordt gewerkt aan het verminderen van de spitsdrukte.

Er is ook extra aandacht voor de oostflank van Rotterdam omdat daar voor het verkeer slechts enkele rivierovergangen bestaan. Het zal gemakkelijker worden om de rivier over te steken per fiets en auto.

Benutten

De miljarden die het rijk en de regio de komende jaren investeren in nieuwe verbindingen lossen niet alles op. Alleen een combinatie van beter benutten én bouwen kan de bereikbaarheid van de stadsregio verbeteren.

Daar ligt volgens de stadsregio ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven: een deel van het verkeer kan uit de spits, er kan meer thuis gewerkt worden en er kan gebruik worden gemaakt van ov en de fiets.

De zogeheten ‘Beter Benutten-aanpak’ van rijk en stadsregio is gericht op snelle resultaten in de komende jaren.