24-03-2017  De Nederlandse overheid biedt talloze subsidies aan op het vlak van logistiek, innovatie, export, opleidingen en duurzaamheid voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het zijn er dusdanig veel, dat menig ondernemer het subsidiespoor wel eens bijster raakt. Dat is de reden waarom evofenedex voor alle ondernemers en bedrijven de Dag van de Subsidies organiseert.

Op 18 mei komen deelnemers direct in contact met de betrokken subsidieverstrekkers en krijgen ze beter inzicht in de diverse subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Tijdens deze dag is er de keuze uit meerdere sessies. In de eerste plenaire sessie geven de experts van Hezelburcht subsidie-adviesbureau een beeld van de uitdagingen die komen kijken bij het aanvragen van een subsidieregeling.

Duurzaamheid

Voor bedrijven die zich aan het oriënteren zijn op subsidies op het vlak van duurzaamheid is er genoeg te kiezen. Zo is er een sessie over het Low Carbon Freight-programma die het bedrijfsleven concrete kennis aanbiedt van alle CO2-reductie-projecten die gebruik maken van low- en zero-emissie brandstoffen, zoals biobrandstoffen en elektriciteit. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook subsidie.

Een andere sessie gaat over de subsidies met investeringsaftrek zoals EIA, MIA en VAMIL. Deze zijn o.a. bedoeld voor investeringen in energiebesparende technieken, voor duurzaam bouwen en de toepassing van duurzame energie. Maar ook is er een sessie beschikbaar over de mogelijkheden van het Beter Benutten programma. Dit programma helpt bedrijven hoe zij anders om kunnen gaan met de logistieke operatie.

Export

Maar bedrijven komen ook alles te weten over bijvoorbeeld de “Starters International Business” (SIB) regeling. Die is speciaal bedoeld voor bedrijven die met export willen beginnen. Tijdens de dag worden twee verschillende SIB-vouchers behandeld. De SIB-coachingsvoucher geeft organisaties de mogelijkheid de mogelijkheid om samen met evofenedex de exportmogelijkheden in het buitenland te onderzoeken.

Deelnemen

Inschrijven voor de Dag van de Subsidies Deelname is gratis.