2 miljoen euro voor aanschaf zero emissie bedrijfsauto’s in Amsterdam

Stimuleringsregeling zal voor langere tijd noodzakelijk zijn

21-10-2019  De gemeente Amsterdam stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s. Dit om de ambities van de stad om in 2030 alle vervoersbewegingen in de stad uitstootvrij te maken. evofenedex staat voor de ambitie en de afspraken om stedelijke distributie per 2025 zero emissie te laten plaatsvinden. Wij zijn daarom tevreden met de aangekondigde aanschafregeling die ondernemers ondersteunt bij het zetten van de eerste stappen om hun wagenpark te verduurzamen. Het is wel noodzakelijk dat stimulering voor langere tijd beschikbaar blijft, gezien het huidige voertuigaanbod.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 zero emissie bevoorraad gaan worden, waaronder Amsterdam. evofenedex heeft hierbij de verregaande financiële consequenties voor handels- en productiebedrijven bij de verduurzaming van hun wagenpark benadrukt en gepleit voor een stimuleringsregeling voor de aanschaf van uitstootvrij materieel. Dit heeft geleid tot een landelijk financieel stimuleringspakket voor bestel- en vrachtauto’s: respectievelijk 184 miljoen euro en 95 miljoen euro.

Het is goed om te zien dat, aanvullend op de landelijke regeling, ook op lokaal niveau stappen worden gezet die ondernemers tegemoet komen bij het maken van de transitie. Het aanbod aan zero emissie voertuigen, met name de vrachtauto’s en zware bestelauto’s, is momenteel nog onvoldoende. Hierdoor kunnen deze voertuigen nog niet in groten getale worden aangeschaft en is er ook nog geen zicht op een tweedehandsmarkt voor deze voertuigen. Een stimuleringsregeling zal dus voor langere tijd noodzakelijk zijn, wil deze door ondernemers ook daadwerkelijk succesvol gebruikt kunnen worden om zo de transitie naar uitstootvrije bevoorrading te versnellen.

Amsterdamse ondernemers kunnen alleen gebruik maken van deze subsidie als het uitstootvrije voertuig nog niet is aangeschaft én een niet-uitstootvrije wagen vervangt. De regeling mag ook gebruikt worden voor de aanschaf van tweedehands voertuigen. De regeling gaat per 1 december van start en de aanschafprocedure wordt op deze website van de gemeente Amsterdam gepubliceerd. In de uitvoeringsagenda van het klimaatakkoord wordt de landelijke stimuleringsregeling voor elektrische bestel- en vrachtauto’s uitgewerkt en deze zal op een later moment beschikbaar komen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder