23-12-2014 Door de nieuwe wetgeving in 2015 wordt voor verreweg de meeste bedrijven de inzet van flexibele krachten beperkt. Dat kan ook gevolgen voor het logistieke personeel. De nieuwe regels roepen vragen op over bijvoorbeeld de omgang met opvolgende arbeidscontracten? En hoe zit het met ontslag van tijdelijke krachten?

Het antwoord op dat soort vragen – en nog vele meer gedetailleerde informatie - wordt gegeven tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ‘Flexibel personeel, bestaat dat nog?’, die EVO op 5 februari organiseert in Zoetermeer.