In 2020 duidelijkheid over uitwerking klimaatplannen stadsdistributie

Duidelijkheid gewenst voor ondernemers met een handels- en productiebelang om investeringsbeslissingen efficiënt te kunnen plannen

2019-06-09  Gemeenten moeten in 2020 hun contouren voor zero-emission stadsdistributie bekendmaken. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur toegezegd tijdens een debat over de mobiliteitsmaatregelen uit het klimaatakkoord. Ook wil zij ons nauwgezet betrekken bij het uitwerken van een realistisch plan van aanpak.

Het is een goede zaak dat de staatssecretaris de noodzaak tot snelheid voor ondernemers met een handels- en productiebelang bij het realiseren van de klimaatplannen voor stadsdistributie erkent. Een realistisch stappenplan waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen van het voertuigaanbod is daarbij cruciaal. Tijdens het debat vroegen de kamerleden Remco Dijkstra (VVD), Rutger Schonis (D66) en Wytske de Pater (CDA) aan staatssecretaris Van Veldhoven naar de uitwerking van de plannen over stedelijke distributie uit het klimaatakkoord.

Komende jaren

Hierin is opgenomen dat 30 tot 40 gemeenten in 2025 een zero-emission zone invoeren. De staatssecretaris geeft aan dat gemeenten hier mee aan de slag gaan, waarbij er nauwe afstemming plaatsvindt tussen de gemeenten. Dit om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. In 2020 moeten de voornemens bekend zijn. Voor ondernemers met een handels- en productiebelang is duidelijkheid gewenst, omdat het dan mogelijk is investeringsbeslissingen voor de komende jaren op een efficiënte manier te plannen.

Aanbod

Een hele belangrijke voorwaarde voor het slagen van de plannen is het aanbod van zero-emissie voertuigen. De staatssecretaris onderkent dat de uitrolsnelheid afhankelijk zal zijn van het aanbod van elektrische bestel- en vrachtauto’s. “Wanneer de wereld er anders uitziet dan de verwachtingen op dat gebied momenteel zijn, dan moeten we daar rekening mee houden”, aldus Van Veldhoven. Zij geeft daarom aan om bij de verdere uitwerking van de plannen, in nauwe samenwerking met partijen als evofenedex, deze ontwikkelingen mee te nemen.

Uitvoering

Als evofenedex zijn wij al sinds 2014 betrokken bij de ambities stadsdistributie op een duurzame manier te realiseren en wij zullen dit blijven doen bij de uitvoering van de plannen uit het klimaatakkoord. Dit in samenwerking met het ministerie, gemeenten en andere betrokken spelers. Deze uitvoering moet wat ons betreft leiden tot een realistische transitieagenda, met uniforme voorwaarden voor de omvang van zero-emission zones, ruimte voor betaalbare en beschikbare laadinfrastructuur, efficiënte handhaving en toezicht, én aandacht voor de positie van de mkb-ondernemers in deze transitie.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder