14-10-2015  De ondernemer heeft meer aandacht dan ooit voor een veilige werkomgeving. Verladers willen de beste vervoerder selecteren, tegen zo gunstig mogelijke condities. Ook denkt iedere ondernemer na over efficiencyverhoging in zijn magazijn. En digitalisering van de vrachtbrief is inmiddels een feit. Deze en andere actuele en relevante ontwikkelingen in de logistiek krijgen veel aandacht tijdens een regiobijeenkomst van EVO in Zeeland op 25 november.

Themasessies

EVO organiseert de regiobijeenkomst in Zeeland om iedereen bij te praten over een aantal evolutionaire, aan verandering onderhevige logistieke thema’s. Bijvoorbeeld de kilometerheffing in België, het digitaliseren van de vrachtbrief en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Iedere deelnemer kan uit twee themasessies kiezen waaraan hij/zij wil deelnemen. Eventueel kan een organisatie meerdere functionarissen afvaardigen, zodat geen enkele sessie hoeft te worden gemist.