14-04-2015  De Wereld Veiligheidsdag is een initiatief van de ILO. Deze International Labour Organisation riep de dag in het leven om wereldwijd preventie van werkongevallen in bedrijven te promoten. Het logo van de dag laat zien dat vooral internationale vakbonden groot belang hechten aan de Veiligheidsdag. Het is dan ook tegelijkertijd een internationale herinneringsdag voor mensen die een arbeidsongeval hebben gekregen en daaraan zijn overleden of erdoor gewond zijn geraakt.

Risicobewustzijn

Die vakbondsachtergrond neemt echter niet weg dat de Wereld Veiligheidsdag steeds vaker door het bedrijfsleven wordt gezien als een moment om even de puntjes op de ‘i’ te zetten op bedrijfsveiligheidsgebied. Bovendien krijgt op een dag als deze het risicobewustzijn bij werknemers en leidinggevenden weer een boost. Het thema voor de 2015-editie van de dag is :”Werk mee aan een cultuur van preventie op de werkvloer”.

Integraal

De gedachte daarachter zal duidelijk zijn: een veiligheidsaanpak zal weinig succes hebben als er niet gekozen wordt voor een integrale aanpak: van management tot de werkvloer, de teamleiders en de magazijnmedewerkers. Zij hebben allemaal een rol in de verbetering van het veiligheidsniveau op de werkvloer. Regels, techniek en de mens moeten daarbij in evenwicht zijn. Werknemers hebben sinds jaar en dag hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, maar zonder het goede voorbeeld van de teamleider is het dweilen met de kraan open.