Voor 2022 extra middelen beschikbaar voor de SEBA

Leestijd: 3 minuten

22-09-2021  Voor het subsidiebudget voor de aanschaf van zakelijke emissieloze bestelauto’s is 28 miljoen euro extra gereserveerd. Dit blijkt uit de Rijksbegroting 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het kabinet wil de CO2-reductie die samenhangt met de groei van elektrisch rijden niet kwijtraken. Daarom heeft het kabinet extra middelen vrij gemaakt voor de huidige SEBA, de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s.

Met deze subsidieregeling komt de overheid ondernemers tegemoet die bedrijfsactiviteiten uitvoeren in de steden. Vanaf 2025 voeren namelijk de 30 tot 40 grootste gemeentes een zero-emissiezone in. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Er zijn verschillende voorwaarden gesteld, onder meer aan het type voertuig waarvoor bedrijven subsidie kunnen krijgen en het maximumbedrag dat een bedrijf kan ontvangen.

Typen bedrijfsauto’s

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noemt een aantal typen bedrijfsauto’s en eisen hieraan om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • De regeling betreft nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
  • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan  20.000 euro.
  • Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 km.
  • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Budget en bedragen

Het totaal aan te vragen subsidiebudget voor 2021 is 22 miljoen euro, en in 2022 wordt dit dus verhoogd. Voor de aan te vragen bedragen geldt het volgende:

  • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto.
  • Voertuigcategorie N2 (maximumgewicht tot 4.250 kg): de subsidie is 10 procent van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kun je terecht op de website van RVO.

Welke e-bestelauto?   

Het aanbod van emissieloze bestelauto’s groeit hard. Met de tool WelkeEbestelauto kunnen leden van evofenedex bekijken welk emissieloos voertuig een serieus alternatief is voor het te vervangen voertuig. Ook worden de kosten van het voertuig berekend. Meer informatie vind je op Welkeebestelbus.

Zero emissiescan wagenpark

Voor bedrijven die aan het werk moeten om hun wagenpark te vervangen hebben wij de zero-emissiescan wagenpark ontwikkeld. Hiermee adviseren we je wat je de komende jaren het best kunt doen met je wagenpark. Daarbij word je continu op de hoogte gehouden van alle wet- en regelgeving.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder