De trends van 2019

Op naar een succesvol jaar!

07-01-2018  Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten, regelgeving, uitdagingen en trends met zich mee. Vervoer je (internationaal) goederen? Let op, ook in 2019 veranderen er weer allerlei wetten. Zo zijn er nieuwe tarieven voor het Eurovignet en komt er een LZV-verbod bij code oranje. We hebben de belangrijkste veranderingen voor 2019 geselecteerd waarvan je op de hoogte moet zijn.

1. Nieuwe verpakkingswet in Duitsland

In Duitsland treedt op 1 januari 2019 het nieuwe Verpackungsgesetz (VerpackG) in werking. Die vervangt de huidige Verpackungsverordnung (VerpackV). De nieuwe verpakkingswet schept allerlei nieuwe verplichtingen voor producenten of distributeurs die (goederen)verpakkingen in het verkeer willen brengen. Verkoop- en omverpakkingen die in de gangbare situatie bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, dienen deel uit te maken van een sluitend terugnamesysteem. Vóór het voor de eerste maal in het verkeer brengen van verpakkingen dient een registratienummer te worden aangevraagd bij de zogenaamde ‘Zentrale Stelle Verpackungsregister’.

2. Btw-wijzigingen

Zoveel landen, zoveel btw-regelingen. Van alle wijzigingen die op de Nederlandse ondernemer afkomen, zijn die rond het nieuwe Europese btw-stelsel het meest opmerkelijk, maar er is meer. Zo is er sprake van een verhoging van het btw-laagtarief, wordt de toepassing van het nultarief bij leveringen aan commerciële zeeschepen beperkt, komt er een drempelbedrag voor elektronische diensten en introduceren de GCC-landen Bahrein en Oman 5% btw.
Het nieuwe Europese btw-stelsel zal de komende jaren geleidelijk meer vorm krijgen. Vanaf 1 januari 2020 treden er al een aantal ‘quick fixes’ in werking, waaronder een vereenvoudiging voor leveranciers die voorraad aanhouden bij hun klant, de call-of-voorraad.

3. 22 landen toegevoegd aan REX-systeem

Het REX-systeem, het nieuwe registratiesysteem voor ondernemingen om in aanmerking te komen voor verlaagde invoertarieven, wordt per 1 januari 2019 voor 22 nieuwe begunstigde landen ingezet. Onder andere Vietnam, Bangladesh en Indonesië zijn aan de lijst toegevoegd. Voor deze landen kunnen bedrijven vanaf 1 januari 2019 geen gebruik meer maken van het certificaat Form A dat voorheen nodig was om van de verlaagde invoertarieven te profiteren.

4. Brexit

Ook 2019 zal weer voor een groot deel in het teken staan van de naderende brexit. De uittredingsdatum op 29 maart 2019 staat met rode letters in de agenda, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over wat Europese en Britse ondernemers te wachten staat. 2018 eindigde in Groot-Brittannië met veel politieke rumoer. Wat is de huidige stand van zaken?

Na lang een moeizaam onderhandelen hebben Britse en Europese onderhandelaars een conceptversie van het uittredingsakkoord bereikt. Dit document regelt de afhandeling van het vertrek en voorziet ook in een overgangsperiode na 29 maart 2019 waarin een nieuwe (handels)relatie kan worden besproken.

Waar Europese politici zich over het algemeen prima in het document kunnen vinden, heeft het in Groot-Brittannië voor de grootst mogelijke ophef gezorgd. Oorspronkelijk zou het Brits parlement op 11 december 2018 over het uittredingsakkoord stemmen. Dit is – vanwege een gebrek aan steun voor het plan - uitgesteld tot de week van 14 januari 2019. De stemming is cruciaal voor een brexit-deal. Zonder steun van het Brits parlement is een no-deal-brexit zeer waarschijnlijk.
Volg de verdere ontwikkelingen in ons brexit-dossier.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder