17-12-2012  Met ingang van 1 januari is het in Frankrijk toegestaan om vervoer te verrichten met een voertuig met een totaal gewicht van 44 ton.

Uitsluitend binnenlands vervoer

Het gaat hierbij wel uitsluitend om binnenlands vervoer, grensoverschrijdend vervoer vanuit de Benelux of andere EU-lidstaten, is niet toegestaan. Eigen vervoerders of verladers die in Frankrijk goederen vervoeren, kunnen gebruikmaken van deze verruimde regel.

Intermodaal

De totale maximaal toegestane massa van 44 ton was al van kracht voor intermodaal transport en sinds 2011 voor het vervoer van voeders en voedingsgewassen binnen Frankrijk.

Aaantal assen

De verruiming was al eerder voorgesteld, maar daaraan was de voorwaarde gekoppeld dat het voertuig waarmee het vervoer werd uitgevoerd, moest zijn voorzien van 6 assen. Nu is ook vervoer van 44 ton toegestaan met een voertuig met 5 assen.

Aslasten

Door de nieuwe wetteksten zijn de maximale aslasten in Frankrijk ook gewijzigd. Voor de aandrijfas wordt dat 12 ton in plaats van 13 ton en voor een tripelstel wordt dat 27 ton in plaats van 31,5 ton.