23-05-2012  Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs willen met de ‘Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven (DIRH)’ in 2013 en 2014 projecten stimuleren die bijdragen aan verduurzaming van de havenlogistiek van het Rotterdamse haven- en industrieel complex. Het gaat met name om de verduurzaming van het achterlandvervoer.

Voor de regeling is een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. In aanmerking voor ondersteuning komen samenwerkingsverbanden die bestaan uit 2 of meer ondernemingen, waarvan ten minste 1 onderneming operationeel is binnen het Rotterdamse haven- en industrieel complex en ten minste één onderneming gerelateerd is aan het goederen achterlandvervoer.

Tenderperiodes

De tenderperiodes lopen van 3 juni 2013 tot en met 30 augustus 2013 en van 1 april 2014 tot en met 30 juni 2014. Voor de eerste tenderperiode worden projectvoorstellen gevraagd die logistieke oplossingen bieden gericht op efficiencyverbetering. Bij ‘efficiencyverbetering’ kan gedacht worden aan reductie van wachttijden en turn-around time; shuttle services over spoor en water; verhoging van de beladingsgraad over spoor, weg en water en integratie en ontsluiting van logistieke informatie en systemen.

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid, de duurzame opbrengsten en of het past in de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030.

Meer informatie over de stimuleringsregeling.