28-10-2015  Oorsprongsdocumenten (Certificaten van Oorsprong) worden om uiteenlopende redenen gevraagd. Een groot aantal landen heeft handelsmaatregelen ingesteld om hun eigen markt te beschermen dan wel hun eigen markt te stimuleren. Daarnaast spelen politieke redenen een rol en wordt het document nogal eens gevraagd in het Internationale betalingsverkeer (L/C). Tijdens één van de workshops op de Dag van de Declarant wordt ingegaan op het begrip oorsprong, het bepalen van de oorsprong en de bewijsstukken die nodig zijn om de oorsprong te kunnen aantonen.

De Dag van de Declarant is op donderdag 5 november in hotel Van der Valk in Houten en duurt van 10 tot 17 uur.

Meer informatie en aanmelden