21-02-2017  Ondernemen is risico nemen, uitdagingen aangaan en durven te investeren. Handel met bedrijven in het buitenland betekent ook het overbruggen van afstanden, het overschrijden van grenzen en het beperken van (financiële) risico’s. Bedrijven kunnen de export ad hoc doen, zeg maar de opportunistische wijze. Dat werkt voor veel bedrijven prima. Andere bedrijven kiezen meer voor een gestructureerde aanpak.

De volgende 5 stappen helpen bij de gestructureerde aanpak van elke export-ambitie.

1. Waar een wil is, is een weg

Exporteren is niet even iets dat je als bedrijf er zomaar bij doet. Een onderneming moet zich realiseren dat export goed bij het bedrijf moet passen. Sluit de bedrijfsmissie aan op het de export-ambitie? Past export in de toekomstvisie en de gekozen strategie? Is er voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel om de export-ambitie waar te maken? Om export naar de buitenlandse markt succesvol te maken moet de exportwens breed gedragen worden door de gehele onderneming.

2. Een goed begin is het halve werk

De keuze om te gaan exporteren is gebaseerd op wat een ondernemer met het bedrijf voor ogen heeft. Strategie, missie, visie en doelstellingen zijn begrippen die ten grondslag liggen aan de stap van een onderneming om te gaan exporteren. Ook de cultuur van het bedrijf moet niet vergeten worden. Zorg dus dat deze kernwaarden en visie van de onderneming duidelijk zijn en helder op het netvlies staan bij iedereen die bij het export proces betrokken is.

3. Zonder doel is elke richting verkeerd

Stel doelen en zet ideeën op papier in een exportplan. Dit zorgt voor het concreet maken van plannen waarin de theoretische stappen voor de onderneming worden beschreven om zo uiteindelijk de export te realiseren. Denk hierbij ook aan de huidige organisatiestructuur en de toekomstige structuur die geschikt moet zijn voor het exporteren.

4. Ga goed voorbereid op pad

Eén van de belangrijkste bedreigingen voor internationale handel zijn de handelsbarrières en wetgeving die per land verschillend kan zijn. Handelsbarrières zijn bijvoorbeeld importquota, invoerrechten, kwaliteitseisen, douaneformaliteiten of andere door de regering opgelegde maatregelen zijn. De wetgeving kan bijvoorbeeld gaan om documenten die vereist worden of de OESO-richtlijnen. Wanneer een onderneming weet welke barrières en regels zij onderweg tegenkomt, maakt dit ondernemen buiten onze landsgrenzen een stuk gemakkelijker. Kennis en know how op verschillende niveaus in het bedrijf kunnen veel geld besparen.

evofenedex heeft al duizenden mensen getraind die actief zijn in de internationale handel, variërend van bedrijfsbureaumedewerker tot exportdirecteur.

5. Maak efficiënt gebruik van subsidiemogelijkheden

In de veel gevallen zijn er subsidies en regelingen voor het exporteren. Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om uit te vinden welke subsidies wel en welke niet op een onderneming van toepassing zijn. evofenedex heeft al honderden bedrijven geholpen bij hun export-traject en het vormen van concrete stappen op de buitenlandse markt.

Organisaties die overwegen om te gaan exporteren of de export activiteiten wil uitbreiden kunnen via de regeling Starters International Business (SIB) ondersteuning (coaching) krijgen van een adviseur. Samen met deze adviseur werkt een organisatie in enkele sessies aan inzicht in hun doelstellingen en kansen op buitenlandse markten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vergoedt deze coaching.

Meer informatie

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van het SIB-traject? Vraag een vrijblijvend gesprek aan of download gratis onze brochure.