20-09-2016  Tenderen wint nog steeds aan populariteit. Dat toont onderzoek van EVO aan. Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat fouten vaker voorkomen dan gedacht wordt. EVO’s tenderspecialist Ton Mooren deelt zijn ervaringen.

Valuta

Maak duidelijk in welke valuta de vervoerder zijn tarieven moet aanleveren. Vooral wanneer het een tendertraject met meerdere buitenlandse dienstverleners is. Dan is het wel handig om, als de eindafrekening komt, te weten of het om Poolse Zloty’s gaat of om Britse Ponden.

Brandstof

Houd bij het opvragen van de vervoerderstarieven scherp de gehanteerde datum van de dieselprijs in de gaten. In januari 2016 stond de dieselprijs in Nederland op € 0,9239 . In september was deze gestegen naar € 1,0231. Dit verschil van bijna 10 procent heeft nogal wat effect op de uiteindelijke prijs die je betaalt.

CAO

Hetzelfde risico zit in het onderdeel cao voor de chauffeurs. Welke cao-lonen zijn van toepassing ? De lonen zoals ze nu gelden? Of de lonen met ingang van 1 januari 2017? Het verschil in uitgangspunten inzake loon heeft direct invloed op het tarief.

Eigen Vervoer

Wie ervoor kiest om van Eigen Vervoerder over te stappen naar uitbesteed vervoer, krijgt uiteraard te maken met gevolgen voor de eigen chauffeurs en het eigen wagenpark. In eerste instantie lijkt het er misschien op dat het uitbesteden een riante besparing oplevert. Maar wat kost het om de eigen chauffeurs en het eigen wagenpark opnieuw ergens onder te brengen? De kosten van het uitbesteden kunnen daardoor op korte termijn uiteindelijk toch fors toenemen. Ook kan de flexibiliteit van het logistieke proces onder druk komen te staan. Doordat er bijvoorbeeld geen eigen personeel meer is die de last minute bestelling naar een veeleisende en gewaardeerde klant rijdt.

Een kostprijscalculatie van het Eigen Vervoer verdient dan ook verreweg de voorkeur boven het meteen opstarten van een tendertraject. Deze calculatie kan dan ook gebruikt worden om een vergelijking te maken met het aanbod van de vervoerder wanneer men toch neigt naar uitbesteden. Zo wordt een ‘penny wise, pound foolish’-scenario voorkomen.

Piek en dal

De vervoerder kan alleen een realistische opgave van tarieven doorgeven indien hij ook een realistisch beeld krijgt van de hoeveelheid werk die er verricht moet worden in een bepaalde tijd. Hoe zien de stromen er in een representatieve periode uit? Heeft het bedrijf te maken met seizoens-effecten? Hoe zit het met de leadtime? Vooral in bedrijfstakken met bederfelijke waar, kan met elk uur dat een lading wacht op transport de kwaliteit afnemen.
Het is een vervoerder echter niet aan te rekenen als hij geen tijdig transport kan organiseren als hij volkomen onbekend is met deze piek en dal momenten. En dat kan de samenwerking tussen beiden partijen weer onnodig onder druk zetten.

Workshop

En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden te bedenken waarbij de uitvoering van een tender een complexe kwestie kan zijn in de afstemming van vraag en aanbod. Daarom is het inkopen van transport- en andere logistieke diensten een specialisme. Om bedrijven hiermee te helpen is er tijdens het Congres Inkoop Transport (op 11 oktober in Bunnik) een workshop Transportkosten onder controle: zelf doen of uitbesteden de kracht van de tender.