24-05-2016  Het kabinet en de regio’s stellen 55 miljoen euro beschikbaar voor de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT-regeling is opgezet om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Roadshows

De Topsector Logistiek organiseert in juni roadshows rondom dit thema in de provinciehuizen van Haarlem, Eindhoven, Groningen en Zutphen.