23-01-2015  De 56ste editie van de IATA Dangerous Goods Regulations, de regelgeving voor de luchtvracht van gevaarlijke stoffen, is per 1 januari 2015 van kracht.

Onlangs is Addendum I gepubliceerd. Deze addendum heeft met name betrekking op nieuwe en gewijzigde voorschriften in de zogenaamde Operator Variations. Een belangrijk deel van de gewijzigde voorschriften hebben betrekking op het vervoer van lithiumbatterijen. In de Packing Instruction 565, 679 en 968 (Section II) zijn aanvullende verpakkingsvoorschriften opgenomen.

Gevaaretiket

Verpakkingen met milieugevaarlijke stoffen (UN-nummers 3082 en 3077) moeten, behalve van het milieugevaarlijk kenmerk, nu ook worden voorzien van het zogenaamde klasse 9 gevaaretiket.

Kleinverpakkingen

Ook voor kleinverpakkingen met milieugevaarlijke stoffen is een belangrijke wijziging doorgevoerd in Special Provision 197. Special Provision 197 biedt voor de UN-nummers 3077 en 3082 de mogelijkheid om voor UN 3077 tot 5 kg per (binnen)verpakking en UN3082 tot 5 liter per (binnen)verpakking uitsluitend de algemene verpakkingsvoorschriften van 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 en 5.0.2.8. te laten gelden. Alle overige IATA-voorschriften komen dan te vervallen.

Kennisbank: Een overzicht van alle wijzigingen (inlog vereist)