7 tips voor een veiligere en betere werkomgeving

"Nooit klaar met veiligheid"

30-04-2021  Het werken in een gezonde en veilige omgeving is een ‘must’. Volgens vele sprekers op de Dag van het Veilige Magazijn, die vorige maand werd gehouden, is het voor bedrijven belangrijk om daar een visie op te hebben. Bovendien blijkt dat medewerkers beter presteren in een omgeving waar ze zich veilig voelen en daardoor minder vaak ziek zijn. Investeren in veiligheid betaalt zich dan ook dubbel uit, want als een medewerker uitvalt door een ongeval is dat niet alleen een persoonlijk drama, maar het kan ook voor het bedrijf grote problemen zorgen. Zeven sprekers die aanwezig waren op de Dag van het Veilige Magazijn geven hun tips voor een veiligere en betere werkomgeving.

anouk


Anouk Damen, A-Safe

“Bedrijven die de veiligheid van hun werknemers serieus nemen, investeren massaal in fysieke afscherming tussen voetgangers en intern transport. Maar is de gekozen bescherming voldoende? De PAS13 is een waardevol hulpmiddel dat beschrijft aan welke eisen aanrijbeveiliging moet voldoen, rekening houdend met de snelheid, gewicht en rijrichting van het intern transport. Zo kan een veilige werkomgeving worden gegarandeerd.”

wim


Wim van Zomeren, Pon Logistics

“Met ons BAS-programma, dat staat voor Bewust Altijd Safe, Secure en Schoon, hebben wij de veiligheidscultuur weten te verbeteren. Als een directeur of manager nu zonder veiligheidsschoenen het magazijn betreedt, wordt hij daar zonder schroom op aangesproken door de medewerkers en dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Elkaar aanspreken op gedrag heeft bijvoorbeeld ook te maken met het leren geven van feedback. Belangrijk is de toon waarop dat gebeurt. Het helpt als medewerkers hun eigen gevoel daarbij betrekken. Het vergt tijd om dat te leren.”

esmee


Esmée van Kampen, VHP Human Performance

“Fysieke belasting is het best aan te pakken via de zogenoemde TOP-strategie. De T staat voor technisch: waar kan met behulp van technische middelen fysieke belasting worden voorkomen of verminderd? Mocht er geen technische oplossing zijn, dan komt de O van organisatie in beeld: wellicht kunnen werkzaamheden anders georganiseerd worden? Als dat geen uitkomst biedt, dan is de P van persoonsgebonden maatregelen het laatste redmiddel. Dat kan gaan om op maat geschreven werkinstructies om overbelasting te voorkomen.”

roy


Roy Sleutjes, Motrac

“Veilig werken met interntransportmiddelen is van groot belang. Daarom moeten er duidelijke regels opgesteld zijn over maximale snelheden in afgebakende zones, het naderen van een kruising en moeten er verkeersregels gelden op de werkvloer. Een voorbeeld is de regel ‘zie je mij, zie ik jou’. Is er oogcontact geweest? Als dat zo is, zijn medewerkers zich bewust van elkaars aanwezigheid. En dat zorgt weer voor minder ongelukken en schades. Een positief effect.”

jan willem


Jan Willem Addink, Olmia

“Om veilig te kunnen werken met robots en cobots is eerst een goede analyse nodig. Als robots en cobots niet in een afgescheiden gebied kunnen werken, zorg dan voor voldoende bewegingsruimte en vrije doorgangen rondom de robots en cobots. Dit voorkomt dat de machines stoppen en er opstoppingen ontstaan. Probeer ook niet alles te automatiseren, maar verwerk onderdelen die zich niet lenen voor zo’n proces handmatig.”

michelle


Michelle Zonneveld, RIVM

“Als je als bedrijf aan de slag wilt met gedragsverandering om veilig werken te bevorderen, moet je eerst bepalen welke onveilige gedraging je wilt veranderen. Als je dat hebt vastgesteld, bepaal je wat het gewenste (veilige) gedrag is dat je wilt realiseren. Onderzoek vervolgens wat de oorzaken zijn van het onveilige gedrag en kies op basis daarvan een geschikt type interventie. Test de interventie eerst op kleine schaal en als deze effectief blijkt, kun je hem op grotere schaal uitrollen.”

anthio


Anthio Straten, Herbalife

“Zorg dat de veiligheidscultuur wordt geborgd in een heldere structuur. Laat betrokken en vitale medewerkers meedenken met verschillende initiatieven en sta open voor hun ideeën. Wees creatief in de communicatie en het gebruik van beeldmateriaal. Deel ook de resultaten van een aanpak, groot en klein. Tot slot: wees consistent in je boodschap en voer uit wat je zegt. Met veiligheid ben je nooit klaar.”

 

Meer weten over gezond en veilig werken?

Bekijk de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn

Wil je aan de slag met het verbeteren van je veiligheidsaanpak en zoek je tips en handvatten? Neem dan een kijkje op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM). De CGVM is een code die ondernemers precies die praktische tips en handvatten biedt om op een betaalbare manier van het magazijn een gezonde en veilige werkplek te maken. Op deze website vind je meer informatie over de hotspots in het magazijn inclusief een stappenplan met oplossingen van andere bedrijven. Heb je zelf een goede oplossing om de veiligheid te verbeteren? Dan kun je deze ook insturen via de website.