07-07-2015  ‘Door de wereldwijde economische crisis loopt het goederenvervoer zwaar terug. Het spoorgoederenvervoer staat onder druk en de binnenvaart verkeert in een regelrechte crisis. Het beroepsgoederenvervoer raakt in steeds grotere problemen door onderlinge concurrentie. Het kabinet wil, om de vervoermarkten aan te jagen, het eigen vervoer aan banden leggen.’

Machiel van der Kuijl

Algemeen Directeur

75 jaar geleden

Ik breng u in verwarring met dit stukje tekst uit de vorige eeuw. Een verbod op het eigen vervoer is vandaag de dag niet aan de orde en nauwelijks voorstelbaar. Het was 75 jaar geleden voor een aantal bedrijven wel dé aanleiding om een vereniging op te richten voor eigen vervoerders, de E.V.O.

Eigen vervoerders

Ook anno 2015 raken beslissingen van overheid en politiek rechtstreeks de belangen van bedrijven met eigen vervoer. Zij beïnvloeden in positieve of negatieve zin de bedrijfsvoering van vele duizenden handelaren, producenten en servicebedrijven met eigen vracht- en bestelauto’s. Of het nu gaat om de tachograafplicht, rijbewijsverplichtingen of milieuzones in de grote steden.

Verladers

Door de dynamiek in vervoersmarkten zijn er nu nog steeds aanleidingen voor EVO om zich te roeren namens de grote groep leden die hun goederenvervoer uitbesteden. De omstandigheden in vervoersmarkten zijn weliswaar anders dan in 1940, maar voor bedrijven staat wel het nodige op het spel. Denk aan actuele discussies over de liberalisering van landingsrechten op Schiphol, de kwaliteit van dienstverlening en concurrentie op het spoor en de neiging tot protectionisme op de wegvervoermarkt.

EVO-netwerk

Na 75 jaar verdienen de belangen van verladers en eigen vervoerders het nog altijd om gehoord te worden. Nog altijd is er een sterke vereniging die dagelijks voor die belangen knokt. En nog veel belangrijker: nog altijd zijn er vele duizenden EVO-leden die zich dat realiseren en deelname aan het EVO-netwerk voor zichzelf én voor het gezamenlijk belang de moeite waard vinden.

Daarom: bedankt voor uw steun en vertrouwen en gefeliciteerd met uw 75ste verjaardag!

Bekijk de mooiste momenten