15-10-2015  EVO behartigt de belangen van haar leden omdat hindernissen in het goederenvervoer hun werk onnodig remmen. Dat betekent minder regels en meer veiligheidsbewustzijn in magazijnen. Een veiligere en een eenvoudigere opslag en vervoer van producten. En geharmoniseerde controles van douane en inspectiediensten. Om dit te realiseren, betekende voor dat voor EVO de afgelopen decennia steeds vaker een retourtje Brussel…

#ThrowbackThursday 

EVO bestaat dit jaar 75 jaar – in die tijd is de logistieke wereld flink veranderd. Wat dacht u bijvoorbeeld van de uitvinding van de pallet of de container? Daarom blikt EVO iedere donderdag terug op die mijlpalen.

ESC

Vandaag is er een nieuwe Europese top van regeringsleiders. De top staat vooral in het teken van de vluchtelingencrisis. Steeds vaker reizen landelijke regeringsleiders af naar Brussel om problemen Europees aan te pakken. EVO realiseerde zich al in 1963 dat, om hindernissen voor haar leden weg te nemen, Brussel daar steeds vaker het podium voor was. EVO richtte daarom samen met andere Europese landen de European Shippers’ Council (ESC) op – dé Europese koepelorganisatie voor verladers.

Steeds meer ondernemers, groot en klein, werden immers internationaal actief, dan wel afhankelijk van het internationale speelveld. EVO vond dan ook dat bedrijven baat hadden bij een voltooiing van de Europese interne markt en bij het wegnemen van handelsbarrières binnen de Europese Unie, zoals de lapjesdeken van vergunningen en vergunningverleners.

Eén vuist

Samen met de ESC maakten EVO en andere landelijke verladersorganisaties één vuist voor hun leden. Zo dreef er een aantal jaar geleden een voorstel naar boven om bedrijven die hun producten per schip willen laten vervoeren, meer te laten betalen voor het vervoer met koelcontainers. In 2012 gaven alle relevante rederijen aan per 1 januari 2013 hun tarieven met 1500 dollar per koelcontainer te verhogen. Dit ongeacht de duur van het vervoer, de aard van de lading of het reeds in contracten afgesloten bedrag. 

Voor EVO en de ESC was de prijsverhoging destijds aanleiding om aan de bel te trekken. De organisaties vonden het onverkoopbaar dat in een normaal functionerende markt iedere relevante partij zijn prijzen op exact hetzelfde tijdstip met exact hetzelfde bedrag verhoogd. Via de ESC wees EVO vervolgens de Europese Commissie op het kunstmatige karakter van de aangekondigde prijsverhogingen. Het resultaat: de rederijen haalden bakzeil met de aangekondigde prijsverhoging.

Belemmeringen

De Nederlandse economie kan sterk groeien als Europa de interne markt voltooit, denkt EVO. De EU moet daarom handelsbelemmeringen wegnemen. Om dit te bewerkstelligen, presenteerde EVO in 2014, voorafgaand aan de Europese parlementsverkiezingen, de top-10 Europese handelsbarrières.

In Europa gelden er bijvoorbeeld nog steeds beperkingen voor het inzetten van buitenlandse vervoersbedrijven voor opdrachten binnen één land en verschilt het maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s per lidstaat. Deze belemmeringen stonden op plaats één en twee van de top-10. Op de derde plaats stond het vervoer van afvalstoffen. Bedrijven die in verschillende landen actief zijn, krijgen door verschillen in de interpretatie, uitvoering en toezicht namelijk te maken met een enorme regelbrij. Van de 65 miljoen euro dat dit vervoer bedrijven jaarlijks kost, gaat zestig procent (!) op aan administratieve procedures.

‘Dit laat zien dat er van één Europese markt nog lang geen sprake is’, aldus Joost Sitskoorn van EVO destijds bij de overhandiging van de top-10 aan VVD-Europarlementariër Hans van Baalen. De VVD’er zegde toe met de punten aan de slag te gaan. ‘Ik beschouw dit als mijn spiekbriefje in Brussel. Nederland verdient zijn geld in het buitenland. Ons land heeft belang bij een gelijk speelveld. Wij gaan hier werk van maken.’

Turkije

Veel recenter (eerder dit jaar) stak er opnieuw een Europees probleem de kop op: verhoogde Turkije ineens de heffingen op allerlei producten. Met als gevolg tienduizenden euro's aan extra kosten voor handels- en productiebedrijven. EVO en exportvereniging Fenedex vroegen de Europese Commissie om Turkije te laten stoppen met het opleggen van deze extra douaneheffingen aan bedrijven in Nederland. De ESC stuurde daarom een brief aan de Europese Commissie hierover. De Europese strijd over de extra heffingen loopt nog steeds.

Effect

Van het vervoer met langere en zwaardere vrachtauto’s (lzv) tot en met een tariefverhoging voor het vervoer met koelcontainers, de krachtenbundeling in Brussel heeft effect. Samen met de ESC collega-verladersorganisaties uit landen als België, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Spanje, en Zweden,  vertegenwoordigt de ESC immers het merendeel van de goederen die in Europa over de weg, het water, het spoor en door de lucht vervoerd worden.

75 jaar

EVO is samen met u 75 jaar geworden – velen van u zijn immers al sinds jaar en dag lid. Gelukkig komen er ieder jaar ook weer nieuwe leden bij. Op #ThrowbackThursday blikt EVO daarom met u terug op 75 jaar voor en door onze leden. Heeft u zelf nog foto’s, verhalen of andere herinneringen? Deel ze met EVO!

Bekijk de mooiste momenten