In 8 stappen een digital core bouwen

De inrichting vereist betrokkenheid van de volledige organisatie

Digitaal leven, werken en handelen is tegenwoordig vanzelfsprekend voor consumenten en bedrijven. Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft een website en is online bereikbaar.

Maar achter deze digitale muur bevindt zich vaak nog een bedrijf met een klassieke, logistieke, operatie. Een operatie die nog geen gebruik maakt van alle voordelen die digitalisering kan bieden. Het blijkt dat deze bedrijven helemaal geen digital core hebben, laat staan dat ze weten wat dit betekent.

Wat is de digital core?

De digital core is de digitale basis en inrichting binnen een onderneming; bijvoorbeeld een warehouse management pakket waarin alle productgerelateerde gegevens digitaal opgeslagen worden. Gegevens zoals de afmetingen, samenstelling en gewicht van een product. Maar ook bijvoorbeeld het productiemoment, voorraadniveau en andere kenmerken die van belang kunnen zijn voor afnemers. Wanneer iedereen binnen het bedrijf digitale data verzamelt en verwerkt kunnen hier strategische keuzes op gebaseerd worden. Als dat gebeurt op operationeel en strategisch niveau kun je uiteindelijk spreken van een 'fact based culture'.

Waarom is dit belangrijk?

Klanten eisen steeds meer data over de producten die zij aanschaffen. Zo kan geen enkele webshop meer volstaan zonder uitgebreide informatie van elk product in hun zoekmachine. Zodra je alle data digitaal beschikbaar hebt, kun je flexibel inspelen op de constant veranderende digitale klanteisen.

Beginnen met bouwen

Onderstaand de voorwaarden waar je rekening mee moet houden om tot een digital core te komen: 

 1. Creëer klantwaarde – Als je geen waarde toevoegt voor je klanten, gaan ze naar concurrenten. De digital core heeft als doel het creëren van extra klantenwaarde. Dus inventariseer welke informatie je afnemers en klanten willen en welke wensen ze hebben.
   
 2. Pas de strategie aan – Binnen de organisatie moet digitalisering breed gedragen worden. Daarom is het belangrijk om de digitaliseringsstrategie af te stemmen op de bedrijfsstrategie. In een verder stadium kom je dan ook voor de vraag te staan: wat gebeurt er met werknemers als een functie vervalt of verandert als het gevolg van digitalisering? 
   
 3. Inventariseer interne processen – Als je de interne, fysieke, processen goed in kaart hebt, weet je waar de grootste kansen en bedreigingen voor digitalisering liggen. Daarnaast wil je het fysieke proces niet onnodig ingewikkelder maken. 
   
 4. Omarm digitaal in de bedrijfscultuur – Elke medewerker moet doordrongen zijn van het gegeven dat data digitaal verwerkt en verzameld moet worden. Als de helft van de onderneming het wel doet en de andere helft niet, is de data vaak onbetrouwbaar. Er moet een ‘fact based culture’ heersen.
   
 5. Maak budget vrij – Digitalisering is niet gratis. Er moet voldoende ruimte zijn om investeringen te doen. Uitgangspunt is 4 procent van het totale budget.
   
 6. Betrek HR  – Afhankelijk van je strategie en de klantwaarde die je wilt creëren is het belangrijk om de juiste mensen in dienst te hebben. Of om de juiste mensen in te huren. Digitalisering is een expertise, wat niet elke medewerker zomaar kan.
   
 7. Geef medewerkers eenvoudig toegang tot systemen – Als er een ‘fact based culture’ heerst is het belangrijk dat ook elke medewerker altijd toegang heeft tot het systeem om data te verwerken of te beoordelen. Maar ook om direct aanpassingen te maken als zij fouten constateren.
   
 8. Tot slot: investeer in systemen – Als dit allemaal in kaart gebracht is weet je wat je wilt bereiken en kun je systemen aanschaffen en ontwikkelen die je proces ondersteunen en daarnaast extra klantwaarde genereren. Het is daarbij ook belangrijk om data georganiseerd weg te zetten in bijvoorbeeld zogenoemde ‘data lakes’. Een 'data lake' is een opslaglocatie waarin een grote hoeveelheid ruwe data in zijn oorspronkelijke format is opgeslagen.

Elke reis begint met een eerste stap

De inrichting van een digital core heb je niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Je bent al snel maanden bezig. Dit hangt af van de complexiteit van de systemen of van de verscheidenheid van het assortiment. Maar digitalisering is een continu proces dat stap voor stap genomen kan worden.

Een goed gesprek over SCM en digitalisering?

Bedrijven die willen sparren en inzichten uitwisselen over de toekomst van hun supply chain en hoe digitalisering daar bij kan ondersteunen, kunnen een afspraak maken met onze supply chain specialisten Stefan Heeringa of Nanne Schriek.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder