9 tips om arbeidsongevallen met jongeren te voorkomen

Toezicht en uitleg belangrijk bij jonge werknemers

19-06-2020  Jongeren blijken vaker betrokken te zijn bij een arbeidsongeval, zo bleek de afgelopen week uit de ‘Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden’ die door de inspectie SZW is uitgebracht. In totaal waren er 255 ernstige ongevallen in onder meer magazijnen en groothandels, waarbij 17 ongevallen een dodelijke afloop hadden.

Om ongevallen bij jongeren te voorkomen hebben we een negen tips op een rij gezet om het risico daarop terug te dringen.

1 Een goed welkom

Besteed bij binnenkomst veel tijd aan de jongeren om ze te leren kennen. Geef voorbeelden en laat filmpjes zien van ongelukken in een magazijn om de impact duidelijk te maken van het gevaar wat ze lopen. Beelden spreken meer tot de verbeelding dan woorden. 

2 Andere denkwijze

Wees je ervan bewust dat jongerenbrein anders werkt dan het volwassenbrein als het gaat om bijvoorbeeld het nemen van risico’s en groepsdruk.

3 Zorg voor goed toezicht

Jongeren die 16 of 17 jaar zijn mogen alleen onder toezicht werken van iemand die ouder is dan 18.  Bovendien moet de toezichthouder, maar ook deze jongeren aantoonbaar goed getraind zijn als ze bijvoorbeeld op een heftruck gaan rijden. Toezicht houden is meer dan alleen ergens anders in het magazijn aanwezig zijn. Diegene moet, zo beschrijft het ministerie van Sociale Zaken, aanwezig zijn in de nabijheid van de werkplek. In de praktijk wordt er veelal gekozen voor een buddy die enkele weken samenwerkt met de jongeren

4 Leermeester bij risicovol werk

Als een jongere van 16 of 17 aan de slag gaat met een machine waarbij risico’s op de loer liggen, moet een leermeester volledig toezicht houden. Daarnaast moet deze leermeester vooraf adequate voorlichting geven over het gebruik, de gevaren en de procedures rondom het gebruik van de machine.

5 Duidelijke uitleg regels

Wees er als werkgever van overtuigd dat jongeren instructies voor het werken in het magazijn goed hebben begrepen. Vertel over bijvoorbeeld het verkeersplan en leg alle regels duidelijk uit, bijvoorbeeld met een rondleiding en leg dit vast. Dat voorkomt ongelukken later op de werkvloer.

6 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zorg ervoor dat jongeren goed worden geïnstrueerd op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verstrek ze bij aanvang van de dienst en zie erop toe dat ze ook worden gebruikt. Denk daarbij niet alleen aan de veiligheidsschoenen, maar ook aan mondkapjes, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming of handschoenen.

7 Veiligheid voorop

Zorg ervoor dat jongeren veilig blijven werken door ze erop aan te blijven spreken en wijzen. Speel daarbij niet voor politieagent, maar vertel ze op normale toon waar de gevaren in het werk liggen en hoe ze die kunnen ontwijken. Daag ze uit om mee te denken over veilig werken.

8 Gevaarlijke stoffen

Wat niet mag is jongeren onder de 18 laten werken met gevaarlijke stoffen of op werkplaatsen met forse geluidsoverlast.

9 Vragen staat vrij

Wees open en geef bij jongeren aan dat ze altijd iets mogen vragen en dat domme vragen niet bestaan. Liever eerst een vraag , waarna er veilig en goed kan worden gewerkt, dan dat er fouten of vergissingen worden gemaakt met alle gevolgen van dien. Vertel ze om altijd goed te blijven nadenken bij wat ze doen, een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Magazijn veiliger maken?

We helpen je graag met het veiliger maken van je magazijn. Middels onze adviesmogelijkheden zorgen we niet alleen dat de veiligheidsrisico's in je magazijn in kaart zijn gebracht, maar we zorgen er ook voor dat maatregelen samen met de gehele organisatie genomen worden. Zo ontstaat draagvlak voor de veiligheidsmaatregelen en borgen we kennis en vaardigheden van management tot werkvloer