09-07-2014  De A1 tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en het knooppunt Beekbergen wordt in 2016 verbreed. Minister Schulz heeft onlangs het Ontwerptracébesluit (OTB) hiervoor vastgesteld.

Extra rijstrook

Tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen wordt aan beide zijden een extra rijstrook aangelegd, bestemd voor in- en uitvoegend verkeer. Ook het knooppunt Beekbergen (klaverblad A1/A50) verandert ingrijpend. Om verkeer vanaf de A1 uit oostelijke richting beter te laten doorstromen naar de A50 richting Arnhem wordt er een fly-over aangelegd. Als gevolg van deze fly-over zijn er ook aanpassingen nodig aan de A50 waar de fly-over op de A50 uitkomt. Hier komt een extra rijstrook. De aanpassingen zorgen naar verwachting voor een betere doorstroming van het verkeer. De totale investeringen bedragen circa 36 miljoen euro.

Routes

EVO is blij dat het ontwerpbesluit, na de studiefase die enkele jaren heeft geduurd, in juni is gepresenteerd. Op dit traject van de A1 en op het klaverblad Beekbergen staan regelmatig files. De A1 en aansluitende A50 zijn belangrijke routes voor het goederenvervoer. De files op deze wegen kosten het bedrijfsleven dan ook jaarlijks veel geld. EVO lobbyt samen met andere bedrijfsorganisaties en regionale overheden voor verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente. Voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente (knooppunt Azelo) is de planuitwerking inmiddels gestart. Het definitieve besluit voor de verbreding van dit deel van de A1 wordt in 2017 verwacht.