09-02-2012  Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en  provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het project ZuidasDok. De A10 wordt breder gemaakt krijgt in beide richtingen 4 stroken voor doorgaand verkeer en 2 stroken voor bestemmingsverkeer.

De snelweg komt in een tunnel te liggen. Boven de snelweg komt een station voor trein, tram, metro en bus. Ook gaan de plannen uit van woningbouw op de Zuidas.

De bouwwerkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2015. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht geen hinder voor het wegverkeer.