12-09-2012  De A12 tussen Ede en Grijsoord mag definitief worden verbreed naar 2x3 rijstroken. Dit heeft de Raad van State vandaag besloten. EVO en TLN dringen al jaren aan op deze verbreding.

De A12 is een belangrijke achterlandverbinding en wordt door het vrachtverkeer veelvuldig bereden. In 2011 reden er volgens cijfers van Rijkswaterstaat op een gemiddelde werkdag ongeveer 14.000 vrachtauto’s. De A12 tussen Den Haag en de Duitse grens is de afgelopen jaren op diverse plaatsen opgewaardeerd. TLN en EVO vinden dat een positieve ontwikkeling.

Flessenhals

Afgelopen maandag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal en tussen Waterberg en Velperbroek extra rij- en spitsstroken officieel geopend. In 2009 werden tussen Veenendaal en Ede al spitsstroken in gebruik genomen. Omdat door de reeds verbrede aangrenzende trajecten een flessenhals ontstaat tussen Ede en Grijsoord, hopen TLN en EVO dat nu ook snel met de verbreding van dit traject kan worden begonnen.

Aandachtspunt: locatie verzorgingsplaatsen

De ligging van de verzorgingsplaats De Slenk langs de A50 vinden TLN en EVO nog wel een probleem. De verbreding van de verbindingsweg van de A50 naar de A12 valt ook onder dit project. Door de recente verbreding van de A50 tussen Valburg en Grijsoord moet het vrachtverkeer dat van De Slenk richting Utrecht wil rijden, over korte afstand twee steeds drukker bereden rijstroken oversteken. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties. Ook is er in Oost-Nederland een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtverkeer.